Hà Nội, Ngày 17/08/2022

Thời sự

Khẩn trương hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19

Ngày 16/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 5249/VPCP-KGVX gửi Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động mắc COVID-19.

Chính trị

Sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, sáng 17/8/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau khi nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Tư theo quy trình thông qua tại một kỳ họp.

Cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mô hình đột phá trong cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính được người dân đón nhận.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng

“Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đề ra chủ trương: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chính thức sử dụng thuật ngữ “quản trị quốc gia” trong Văn kiện Đại hội của Đảng. Trên tinh thần đó, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 cũng xác định: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại.

Nghiên cứu - Trao đổi

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ quy định kéo dài thời gian công tác với viên chức

Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có hiệu lực từ ngày 18/8/2022. Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành Nghị định này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kéo dài thời gian công tác, cũng như bảo đảm sự tương quan trong việc thực hiện quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Các yếu tố tác động và vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở ở Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đang là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu đánh giá từ phương diện lý luận và thực tiễn. Nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp sở là lao động gián tiếp, mặc dù không trực tiếp làm ra của cải vật chất nhưng trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, đội ngũ này có vai trò rất lớn, góp phần quan trọng đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực và đất nước.

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Phát huy vai trò của ngành Nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa, và tha hóa quyền lực là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham nhũng, tiêu cực: “không có tha hóa quyền lực thì không có tham nhũng, tiêu cực”(1). Do đó, kiểm soát quyền lực là yêu cầu tự thân, tất yếu, là điều kiện cần và đủ để ngăn ngừa sự tha hóa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Nhận thức rõ điều này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề kiểm soát việc thực thi quyền lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định kiểm soát là một trong ba chức năng quan trọng nhất của lãnh đạo: “Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng…; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng…; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát…”(2). Đặc biệt. trong những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đã đề ra và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp về kiểm soát quyền lực để PCTNTC. 

Nhìn ra thế giới

Thách thức đối với nền công vụ Campuchia và những ưu tiên trong hợp tác về các vấn đề công vụ

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, do Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên, diễn ra tại Hà Nội trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Với chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”, đại diện các nước thành viên ASEAN đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ các vấn đề nhằm xây dựng nền công vụ minh bạch gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, hiện đại hóa nền công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ điện tử… Đoàn đại biểu Campuchia đã có Báo cáo quốc gia gửi đến Hội nghị liên quan đến các thách thức đối với nền công vụ Campuchia và những ưu tiên trong hợp tác về các vấn đề công vụ của nước này.

Bạn đọc viết

Trị "bệnh" chậm gửi tài liệu!

Trong Chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội đã quy định hình thức chế tài nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan chậm gửi tài liệu kỳ họp theo hướng công khai danh sách các cơ quan và lý do chậm gửi tài liệu.

Tiêu điểm

Đại hội Chi bộ Văn thư, Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều 17/8/2022, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Chi bộ Văn thư, Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.