Hà Nội, Ngày 28/02/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 27/01/2021, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội".

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân trong công tác bầu cử

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã và đang tiến hành quá trình chuẩn bị và triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật. Để làm rõ hơn một số nội dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí.

Nghiên cứu - Trao đổi

Công tác quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ ở Việt Nam

Trong những năm qua, sự đóng góp của người dân trong việc công bố, giới thiệu những tài liệu lưu trữ có giá trị vào công cuộc đấu tranh pháp lý nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và phục vụ công tác nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, giáo dục đã cho thấy tiềm năng lưu giữ tài liệu trong cộng đồng là rất lớn. Tuy nhiên, để những tài liệu đó được chia sẻ rộng rãi, vừa phát huy được các giá trị tích cực mà vẫn bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu, tránh mất mát, hủy hoại tài liệu, hạn chế tối đa khả năng gây hại của việc sử dụng trái phép thông tin trong tài liệu thì các cơ quan quản lý nhà nước cần có các giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt Nam

Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiên tai, dịch bệnh, công tác bảo trợ xã hội cũng gặp nhiều khó khăn; đã và đang làm cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương có xu hướng gia tăng về số lượng và đa dạng về đối tượng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm của Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội (TGXH), củng cố, phát triển và quản lý các cơ sở TGXH, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm “đảm bảo an ninh về đời sống vật chất, tinh thần của nhóm xã hội dễ bị tổn thương” trong Chiến lược An sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Nhìn ra thế giới

Vai trò của truyền thông chính sách đối với hoạt động của chính phủ ở các nước

Truyền thông chính sách là một phần trong hoạt động của chính phủ nhằm đưa thông tin về chính sách đến người dân, thuyết phục họ thay đổi nhận thức và hành vi đúng pháp luật, là kênh để chính phủ lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng chính sách mới, điều chỉnh chính sách hiện tại, tạo ra sự đồng thuận xã hội. Nhận thức rõ vai trò của truyền thông chính sách sẽ giúp chính phủ và các nhà truyền thông có chiến lược phù hợp, xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Xây dựng nông thôn mới

Tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, tại thành phố Kon Tum, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng, chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới.

Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã nghèo

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).

Bạn đọc viết

Bằng kỹ sư tại nước ngoài có tương đương bằng thạc sĩ?

Ông Đại Xuân Lợi (Hà Nội) học tại Đại học Tin học và Điện tử Quốc gia Belarus, khóa học 2011-2015. Tổng số giờ học toàn khóa 10.834 giờ, được Bộ Giáo dục Nga cấp cho một giấy chứng nhận tương đương bằng thạc sĩ.

Tiêu điểm

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Video nổi bật