Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Ngày đăng: 23/04/2024   08:28
Mặc định Cỡ chữ

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác nhân sự, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ việc lựa chọn nhân sự đúng đắn, chính xác cao, phải bám nắm sâu sát ba nhóm tiêu chuẩn: Phẩm chất chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trí tuệ, tư duy chiến lược, trình độ, mức độ tín nhiệm. Đây cũng chính là ba cột trụ để dựng nên bộ máy nhân sự hoàn chỉnh của Đảng và Nhà nước ta; là những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất, bắt buộc phải có đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đảng ta coi xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng. Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy, những thành quả của cách mạng nước ta phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh chính trị vững vàng của các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ.

Các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta đã sáng suốt lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến thắng kẻ thù xâm lược, hoàn thành mục tiêu của các giai đoạn cách mạng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, đặc biệt là với các thủ đoạn tinh vi và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động, giảm sút ý chí, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất nên đã vi phạm pháp luật, đã bị khai trừ khỏi Đảng và vướng vòng lao lý.

Ý nghĩa của công tác nhân sự không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội Đảng mà còn là công tác có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Thực tiễn đang đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, người cán bộ, đảng viên phải có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để cán bộ, đảng viên có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn; quyết định hoặc đề xuất để tập thể lãnh đạo quyết định kịp thời, sáng suốt, đúng đắn.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trước hết phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thật sự chủ động phát hiện thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực tiễn, đồng thời mạnh dạn đề xuất những giải pháp phù hợp; cần thật sự năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bảo đảm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cương vị công tác, lĩnh vực mình phụ trách.

Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng./.

Theo: nhandan.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Lòng tự trọng của cán bộ - Từ Quy định 41 đến Quy định 144-QĐ/TW

Ngày đăng 24/05/2024
Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới nhấn mạnh tới tiêu chí “danh dự, lòng tự trọng". Quy định mới cũng gắn kết chặt chẽ với Quy định số 41-QĐ/TW bằng quan điểm có tính hệ thống: Cán bộ phải từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Ngày đăng 22/05/2024
Thời gian qua, một trong những mục tiêu chống phá dữ dội mà các thế lực phản động, thù địch nhắm tới là công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước. Bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, những đối tượng này không ngừng gieo rắc những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị tại Việt Nam hòng gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác cán bộ của Đảng. Song Đảng ta luôn giữ vững quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, kiên quyết giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tiến cử nhân sự - bước đột phá trong công tác cán bộ

Ngày đăng 13/05/2024
Trách nhiệm người đứng đầu với trách nhiệm tập thể thường là đan xen, nhất là trong công tác cán bộ. Vì vậy, Quy định số 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ là bước đột phá lớn. Qua đó, góp phần quan trọng để thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Luận điệu xuyên tạc việc sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 08/05/2024
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là một nhiệm vụ lớn đang được các địa phương thực hiện. Núp dưới danh nghĩa phản biện xã hội, không ít đối tượng xấu đã tung ra những thông tin sai lệch, phiến diện, xuyên tạc về việc sắp xếp đơn vị hành chính để kích động sự bất ổn xã hội.

“Lấy dân làm gốc” - nguyên tắc nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Ngày đăng 30/04/2024
Xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ, tiến bộ, văn minh là mong muốn, khát vọng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu, khát vọng đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định cần phải dựa vào dân, “lấy dân làm gốc”, bởi lẽ nhân dân chính là lực lượng to lớn, là chủ thể quan trọng quyết định mọi sự thành công hay thất bại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.