Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 24/04/2016   03:49
Mặc định Cỡ chữ
Lãnh đạo Bộ Nội vụ
Bộ trưởng
Phạm Thị Thanh Trà
Thứ trưởng
Triệu Văn Cường
Thứ trưởng
Nguyễn Duy Thăng
Thứ trưởng
Trần Anh Tuấn
Thứ trưởng 
Nguyễn Trọng Thừa
Thứ trưởng
Vũ Chiến Thắng

 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 24/04/2016
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn