Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng: 24/04/2016   03:51
Mặc định Cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
PHẠM THỊ THANH TRÀ

                                                 

 

- Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1964

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

- Ngày vào Đảng: 12/6/1993

- Ngày chính thức: 12/6/1994

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn