Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng: 10/08/2020   03:06
Mặc định Cỡ chữ
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT
 

 
 


 

- Họ và tên: VŨ CHIẾN THẮNG

- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1967

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

- Ngày vào Đảng: 15/9/1993

- Ngày chính thức: 15/9/1994

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị

- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân
Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tôn giáo; Công tác thanh tra.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Bộ; Ban Tôn giáo Chính phủ (trực tiếp điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ cho đến khi có Trưởng ban mới được bổ nhiệm).

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long

Ngày đăng 02/10/2021
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRƯƠNG HẢI LONG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 24/04/2016
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng