Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng: 08/01/2016   03:28
Mặc định Cỡ chữ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN DUY THĂNG
                                                                                   

- Họ và tên: NGUYỄN DUY THĂNG

- Ngày tháng năm sinh: 28/9/1963

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng.

- Ngày vào Đảng: 31/03/1997

- Ngày chính thức: 31/03/1998

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, biên chế; Công tác chính sách về tiền lương; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác văn thư lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Tiền lương; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

 
 
 

 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long

Ngày đăng 02/10/2021
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRƯƠNG HẢI LONG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 24/04/2016
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa