Hà Nội, Ngày 17/08/2022

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh