Hà Nội, Ngày 30/01/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng