Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng