Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ

Ngày đăng: 21/04/2024   14:20
Mặc định Cỡ chữ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ.

Đề tài Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số KPI (mã số ĐTCB.UBDT.01.22-23) do PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn là Chủ nhiệm Đề tài. Mục tiêu Đề tài nhằm nghiên cứu lý luận, thực tiễn về đo lường hiệu suất công việc; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý, đo lường, đánh giá hiệu suất công việc đối với công chức UBDT hiện nay; từ đó tiến hành xây dựng, đề xuất Bộ chỉ số KPI và hệ thống các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số KPI đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ thời gian tới.

Đề tài triển khai nghiên cứu, khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến 12/2023, tập trung nghiên cứu các vấn đề: Công tác quản lý, đánh giá kết quả công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ thời gian qua; hiệu suất thực hiện công việc của đội ngũ công chức của UBDT trong thực thi công vụ; từ đó, đề xuất thiết kế và triển khai Bộ chỉ số KPI đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ.

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu suất công việc, đo lường hiệu suất công việc, các mô hình đo lường hiệu suất công việc cũng như các vấn đề lý luận về khu vực công, công chức. Đặc biệt, Đề tài nhấn mạnh đến ý nghĩa và sự cần thiết khách quan của cách tiếp cận đo lường, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả thực thi công vụ để qua đó nâng cao tính hiệu quả, tính chuyên nghiệp, hiện đại của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng và công tác quản lý nhà nước nói chung.

Các kết quả nghiên cứu của Đề tài có ý nghĩa trong việc từng bước đổi mới tổng thể công tác quản lý và đánh giá công chức theo hướng chuyển từ đánh giá các đặc điểm cá nhân công chức sang đánh giá thành tích của họ gắn với kết quả thực thi công vụ. Từ đó, tạo cơ sở để phân loại công chức và áp dụng các chính sách có liên quan đảm bảo “đúng người, đúng việc”. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu của Đề tài có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành ở nước ta về tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá công chức. Qua đó, góp phần vào quá trình triển khai các nội dung đánh giá đã được quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

Đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức công khác nhằm hoàn thiện công tác đánh giá công chức trong thực thi công vụ tại tổ chức theo hướng đo lường và phân loại kết quả cống hiến của công chức một cách chính xác, công bằng, khách quan. Điều này vừa có ý nghĩa tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân, vừa có ý nghĩa đối với tổ chức sử dụng công chức trong việc được ra các quyết định nhân sự như sử dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… một cách đúng đắn, hợp lý và hiệu quả.

Đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đánh giá nội dung báo cáo có cấu trúc rõ ràng, phân tích lập luận chặt chẽ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có cơ sở khoa học, tính hiện thực và khả thi trong ứng dụng, chuyển giao; đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn phương pháp nghiên cứu, mô hình nghiên cứu của Đề tài; bổ sung KPI cho các nhóm chức danh của UBDT…

Phát biểu ý kiến tại buổi nghiệp thu đề tài, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà ghi nhận các kết quả của nhóm nghiên cứu và đánh giá Đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể, đề xuất giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số KPI đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần gắn bộ công cụ với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của UBDT để từ đó đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế, góp phần tăng năng suất lao động, phát huy hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chi trả thu nhập theo vị trí, việc làm và đổi mới trong công tác quản lý cán bộ của UBDT.

Đề tài đã được các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu ở mức Đạt và đề nghị tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu./.

Theo: baodantoc.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 23/05/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” đã quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ Hậu cần quân đội trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày đăng 10/05/2024
Đội ngũ cán bộ hậu cần giữ vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Hậu cần quân đội. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần để họ thực sự vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng ngành Hậu cần quân đội chính quy, hiện đại. 

Thống nhất đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn mức 1

Ngày đăng 03/05/2024
Chiều 03/5/2024, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 đối với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tham gia Đoàn công tác.

Nghệ An thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ​

Ngày đăng 26/04/2024
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Nghệ An có 11 huyện với 248 xã, thị trấn, 3.809 khối, xóm, bản với tổng diện tích tự nhiên 13.745 km2, chiếm 83% diện tích toàn tỉnh; dân số hơn 1,2 triệu người, chiếm 36% dân số toàn tỉnh, trong đó có 39 DTTS với hơn 491 nghìn người. Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phát triển tư duy phản biện của giảng viên lý luận chính trị để xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

Ngày đăng 22/04/2024
Trong bối cảnh tác động đa chiều của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nên một cục diện mới về tần suất, chủng loại, số lượng và quy mô của thông tin. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, “thông tin là tài nguyên quan trọng nhất”(1), đã lan tỏa sức mạnh mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được vai trò quan trọng của nó trong thời đại ngày nay. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, các trường đại học ở Việt Nam cần có môi trường thông tin thuận lợi nhằm tăng cường “sức đề kháng” cho các chủ thể giáo dục trước sự tác động, xâm nhập mạnh mẽ, nhanh chóng của những nguồn tin độc hại. Trong đó, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển phẩm chất, năng lực sư phạm, trực tiếp góp phần phát triển tư duy phản biện (TDPB) của giảng viên lý luận chính trị (LLCT) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.