Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Hà Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 18/07/2020   03:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/7/2020, tại Hà Giang, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ có ông Lưu Đình Phát, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang; bà Phạm Kiều Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, các xã thuộc phạm vi triển khai Đề án và các trí thức trẻ tham gia Đề án.

Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đảng, Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang Nguyễn Thúy Nga báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đảng, Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang Nguyễn Thúy Nga cho biết: Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 trí thức trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã giao Sở Nội vụ (nay là Ban Tổ chức - Nội vụ) tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ tổ chức tuyển chọn được 22 đội viên; giao cho Sở Nội vụ phối hợp với ủy ban nhân dân 06 huyện 30a phân công công tác đối với đội viên; đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đổi với đội viên. Trên cơ sở đó, UBND các huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân xã có đội viên cử cán bộ, công chức theo dõi giúp đỡ đội viên, quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để đội viên an tâm công công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội viên theo quy định.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang Lưu Đình Phát phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang Lưu Đình Phát cho biết, tháng 7/2020, là thời điểm các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ  hết hợp đồng lao động, hoàn thành 60 tháng tham gia Đề án, ngân sách tỉnh đang xin chính sách sắp xếp chế độ lương đến 12/2020. Về công tác bố trí, sử dụng đội viên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện thực hiện Đề án tiến hành rà soát, quy hoạcn, bố trí, sử dụng đội viên. Tuy nhiên, thực hiện Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế, bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công chức hiện nay của tỉnh dần trẻ hóa, trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Do vậy, số lượng biên chế hàng năm của tỉnh giảm, số người nghỉ hưu, nghỉ chế độ, chuyển công tác không nhiều nên công tác bố trí, sử dụng đội viên còn gặp khó khăn. Đến nay tỉnh Hà Giang chỉ bố trí được 04 đội viên vào chức danh công chức cấp xã. Cụ thể là: đội viên Vũ Thị Mận công tác tại xã Pà Vầy Sủ thuộc huyện Xín Mần sắp xếp vào chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pà Vầy Sủ; đội viên Lù Trọng Kim phụ trách Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã Thèn Chu Phìn thuộc huyện Hoàng Su Phì sắp xếp vào chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã; đội viên Triệu Mùi Nái phụ trách Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã Pố Lồ sắp xếp vào chức danh công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách LĐTBXH xã); đội viên Trăng Văn Chương phụ trách Văn phòng - Thống kê xã Lùng Tám huyện Quản Bạ sắp xếp vào chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Như vậy, hiện tại tỉnh Hà Giang vẫn tiếp tục chỉ đạo các huyện 30a quy hoạch bố trí, sử dụng 18 đội viên còn lại.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang nhận định, công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên của tỉnh Hà Giang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do không còn biên chế, vì vậy, thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng hết số đội viên cho đến khi kết thúc Đề án của tỉnh là khó thực hiện được. Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, tỉnh Hà Giang dự kiến sẽ bố trí được 06 đội viên vào các chức danh công chức cấp huyện, cấp xã, còn lại 12 đội viên chưa sắp xếp được do không có biên chế.

Chủ tịch UBND xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án đều đánh giá các đội viên chấp hành tốt sự phân công công tác của lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, tận tâm; đồng thời khẳng định các đội viên đã có đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động của UBND xã trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu giúp xã trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng  gia lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch, góp phân nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo ở cơ sở.

Bên cạnh đó, đội viên tích cực tham gia tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân cho con em trong độ tuổi đến trường xóa bỏ các hủ tục của địa phương, không phù hợp với quy định gây lãng phí; tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, không tảo hôn, kểt hôn cận huyết thống; rà soát, xác định các đối tượng chính sách, trẻ em mồ côi, tàn tật và các đối tượng an sinh xã hội khác; tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tổ chức các lễ hội của địa phương, vận động nhân dân tham gia mở các tuyến đường liên thôn, bản, giữ gìn nhà sạch, vườn đẹp; phối hợp điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định đúng đối tượng BHXH, các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại các xã để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định...

Tại buổi làm việc, các xã có đội viên tham gia Đề án đều bày tỏ mong muốn bố trí, sử dụng hợp lý đối với các đội viên đang công tác tại xã và cho rằng đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, giống như hầu hết các địa phương thuộc phạm vi triển khai Đề án 500 trí thức trẻ, tỉnh Hà Giang cũng gặp một số khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công tác đối với đội viên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, do hiện nay đang phải triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó số lượng cán bộ, công chức cấp xã bị giảm.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Ngọc Chử phát biểu kết luận buổi làm việc 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Ngọc Chử ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Hà Giang và quá trình tiếp nhận, sử dụng, bố trí các đội viên phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương và những nguyện vọng, trăn trở của các đội viên trong việc bố trí công tác, giải quyết việc làm sau khi Đề án kết thúc, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên khẳng định, Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của địa phương và các đội viên để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Ngọc Chử đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi triển khai thực hiện Đề án cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đội viên, kịp thời động viên để các đội viên luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng, không dao động, để kẻ xấu lợi dụng, kích động. Trước mắt trong thời gian cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Giang chưa có phương án sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên thì tỉnh Hà Giang cần sớm có phương án giải quyết chế độ, chính sách cho các đội viên (chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội…) đảm bảo đúng quy định, từ nguồn ngân sách của địa phương./.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ mong muốn sớm được sắp xếp, bố trí công tác phù hợp sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ

Ngày đăng 04/08/2020
Tháng 7/2020, là thời điểm các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Phú Thọ hết hợp đồng lao động, hoàn thành 60 tháng tham gia Đề án, tuy nhiên, vẫn còn 07/10 đội viên chưa được bố trí công tác theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có đội viên Hà Thị Kim Chiến, công tác tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ: Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ là luồng gió mới góp phần xóa đói, giảm nghèo tại các xã khó khăn

Ngày đăng 27/07/2020
Đây là khẳng định của ông Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Kon Tum

Ngày đăng 06/08/2020
Ngày 23/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 03/08/2020
Ngày 21/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Ninh Bình: Các xã triển khai Đề án 500 trí thức trẻ đã có phương án bố trí “đầu ra” cho đội viên

Ngày đăng 16/07/2020
Ngày 14/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Giám đốc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Đây cũng là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của tỉnh Ninh Bình triển khai Đề án này.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.