Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tại tỉnh Sơn La

Ngày đăng: 31/12/2020   04:51
Mặc định Cỡ chữ
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện tại 34 tỉnh, nhằm tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Tính đến ngày 30/6/2020, tỉnh Sơn La có 10 đội viên tham gia Đề án 500, trong đó: huyện Bắc Yên có 02 đội viên; huyện Phù Yên có 03 đội viên; huyện Mường La có 01 đội viên; huyện Quỳnh Nhai có 01 đội viên; huyện Sốp Cộp có 03 đội viên. Các đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng) theo quy định của Đề án.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Sơn La về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ngày 08/7/2020.

Quá trình thực hiện Đề án 500, tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ. Các đội viên Đề án 500 trong quá trình công tác được đánh giá cao, thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành lĩnh vực mình được phân công, tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán trồng trọt, chăn nuôi ở các thôn, bản, kết hợp kiến thức được đào tạo để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Giúp tăng cường nguồn nhân lực có trình độ và tạo điều kiện chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất của các trí thức trẻ tham gia Đề án 500 tại tỉnh Sơn La là phương án "bố trí đầu ra" cho các đội viên sau khi Đề án kết thúc? Khi đặt câu hỏi này, lãnh đạo các địa phương có đội viên tham gia Đề án 500 có chung mong muốn giữ đội viên lại để tiếp tục làm việc, nhưng sau khi Sở Nội vụ phối hợp với các huyện, xã thuộc phạm vị triển khai Đề án tiến hành rà soát, xây dựng phương án bố trí công tác cho đội viên thì chỉ có 01/10 đội viên có phương án dự kiến bố trí sắp xếp thành công chức cấp xã sau khi kết thúc Đề án.

Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên". Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số khó khăn cụ thể sau:

Thứ nhất, về biên chế 

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn bố trí giảm 02 công chức cấp xã (tỉnh Sơn La có 204 xã, phường thị trấn, phải giảm 408 công chức cấp xã). Ngoài ra, thực hiện Đề án của UBND tỉnh về việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, cũng yêu cầu phải bố trí vị trí cho những người đang đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã (197 người đang là công chức Trưởng công an xã cần bố trí vị trí công tác khác).

Thực hiện Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La, tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh dôi dư 137 công chức cấp xã. Đặc biệt, đối với 05 huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án 500 tính đến ngày 30/6/2020 dôi dư là 74 công chức xã.

Thứ hai, đội viên không thuộc đối tượng áp dụng để tuyển dụng đặc biệt theo quy định tuyển dụng công chức cấp xã, cấp huyện trở lên trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Mặc dù theo quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên", nhưng qua rà soát các quy định của pháp luật về xét chuyển thành công chức cấp huyện; xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã, đội viên Đề án 500 không thuộc đối tượng áp dụng để tuyển dụng đặc biệt (tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển).

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Hòa khẳng định, việc bố trí công tác cho 09/10 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trong thời điểm hiện nay là vô cùng khó khăn nếu không có cơ chế đặc thù để tuyển dụng các đội viên này vào công chức. Để tiếp tục sử dụng đội viên Đề án 500 phù hợp với yêu cầu về tinh giản biên chế hiện nay, Trung ương cần sớm có chủ trương ưu tiên tuyển dụng các đội viên Đề án 500 vào các vị trí phù hợp sau khi đã có đủ 60 tháng công tác. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ căn cứ vào tổng biên chế được giao để bố trí công việc cho các đội viên./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 19/01/2021
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).

Ninh Bình: Trí thức trẻ tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo

Ngày đăng 31/12/2020
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Ðề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Căn cứ trên nhu cầu của địa phương, sau khi tiến hành công tác tuyển chọn, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được 06 trí thức trẻ, phân công về công tác tại 06 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn là các xã: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông. Trong đó có 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 02 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Lâm Đồng: Hơn 85% tổng số đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện

Ngày đăng 29/12/2020
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyển chọn được 07 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông. Sau 05 năm thực hiện Đề án, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công tác cho 06/07 đội viên (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xã Đắk Som phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng 30/12/2020
Là 1 trong 6 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Đắk Nông, đội viên Lại Văn Sang được phân công về công tác tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bố trí thực hiện công việc của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk Som. Trong quá trình công tác tại cơ sở, đội viên Lại Văn Sang đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án 500 trí thức trẻ: Nhìn lại sau hơn 5 năm triển khai thực hiện

Ngày đăng 04/01/2021
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/9/2013. Sau quá trình triển khai thực hiện, Đề án đã có đóng góp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương.