Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Ninh Bình: Trí thức trẻ tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo

Ngày đăng: 31/12/2020   09:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Ðề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Căn cứ trên nhu cầu của địa phương, sau khi tiến hành công tác tuyển chọn, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được 06 trí thức trẻ, phân công về công tác tại 06 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn là các xã: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông. Trong đó có 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 02 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Là 01 trong 6 đội viên trúng tuyển Đề án 500 của tỉnh Ninh Bình, đội viên Phạm Văn Thi (sinh năm 1991) được phân công về công tác tại UBND xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đảm nhiệm chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch. Mang trong mình tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Phạm Văn Thi đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành với khát vọng cống hiến sức trẻ, trí tuệ của mình để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng đất nghèo còn nhiều khó khăn. Sau hơn 5 năm công tác, đội viên Phạm Văn Thi luôn ý thức đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thời gian công tác tại UBND xã Kim Trung, đội viên Phạm Văn Thi đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, công nghệ thông tin; được Chủ tịch UBND xã hướng dẫn, phân công thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức danh chuyên môn được tuyển; được chi trả tiền lương và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định; được cấp ủy, chính quyền cơ sở xem xét, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy hoạch; được tạo mọi điều kiện về chỗ ở… giúp đội viên ổn định cuộc sống, nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách, góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trí thức trẻ Phạm Văn Thi luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, không ngại gian khó, Phạm Văn Thi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; tự rèn luyện, phấn đấu học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công việc; tích cực khuyến khích và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc thông qua nắm bắt thực hiện, hướng dẫn cho đồng nghiệp. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách, đội viên còn mạnh dạn tham mưu cho UBND xã: xây dựng báo cáo xử lý vi phạm hành chính, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tổ chức, cá nhân vi phạm; xây dựng các quy chế của UBND; đánh giá mức độ thực hiện cải cách hành chính của địa phương, tham khảo vận dụng mô hình cải cách hành chính hay của các địa phương áp dụng phù hợp vào thực tiễn địa phương mình; xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Kim Trung giai đoạn 2016-2018. Qua thực hiện kế hoạch đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật địa phương trên nhiều mặt...

Bên cạnh đó, đội viên Phạm Văn Thi luôn tích cực tham gia các hoạt động của xã như: 

- Rà soát hộ nghèo, bảo hiểm xã hội; văn hóa, văn nghệ của địa phương; xây dựng và hệ thống hóa lại tủ sách pháp luật, đến thời điểm hiện tại 06/06 xóm của xã đã có tủ sách pháp luật, với tài liệu được bổ sung từ hệ thống thư viện tỉnh, là 01/02 địa phương của huyện Kim Sơn có hệ thống đầu sách phục vụ người dân đa dạng và hiệu quả; trực tiếp biên soạn tài liệu và tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tiết kiệm cho ngân sách địa phương.

- Tham mưu, tổ chức biên tập tài liệu hòa giải viên. Xây dựng và tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND xã Kim Trung về bồi dưỡng kiến thức pháp luật hòa giải; giáo dục phổ biến pháp luật năm 2019. Đội viên Phạm Văn Thi đã trực tiếp tham gia hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Sau hội nghị bồi dưỡng các vụ việc phát sinh trên địa bàn xóm được giải quyết nhanh chóng góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó nâng cao chất lượng công tác hòa giải địa phương. Trong quá trình thực hiện năm 2019 các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 05 vụ việc.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND xã Kim Trung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân”. Trong đó có một số mặt nổi bật như: y dựng được ngày không viết, không hẹn. Theo đó, cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sắp xếp 1 buổi/tuần thực hiện viết hộ tờ khai các lĩnh vực như Tư pháp - Hộ tịch, Tài nguyên và Môi trường, người dân chỉ việc cung cấp thông tin, giấy tờ và ký tên, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết và trả kết quả cho công dân, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần; Hoạt động trả kết quả tại nhà. Hoạt động này diễn ra khi công dân yêu cầu giải quyết TTHC có công việc bận, yêu cầu giải quyết công việc có hồ sơ đầy đủ không có thời gian và có yêu cầu nhận kết quả tại nhà. Khi đó công chức phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại địa điểm trong phạm vi xã; Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính địa phương. Trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, đội viên đã tham mưu cho UBND xã xác định đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Trong công tác cải cách TTHC thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục niêm yết các TTHC bao gồm 13 lĩnh vực với 178 TTHC. Thông báo và niêm yết công khai các quy định, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND xã đảm bảo minh bạch, cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức tiện liên hệ. 

- Tham mưu cho UBND xã áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 vào hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết TTHC; hướng dẫn các xóm hoàn thiện hương ước xóm, cho đến nay 05/06 xóm đạt xóm văn hóa, đạt các tiêu chí của xóm nông thôn mới.

Với những đóng góp của đội viên Phạm Văn Thi, công tác Tư pháp - Hộ tịch của xã Kim Trung đã có sự chuyển biến rõ rệt: công tác tư pháp, cải cách hành chính nhất là thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND xã luôn được duy trì ổn định, từng bước đạt kết quả tốt, tạo niềm tin trong nhân dân; hồ sơ của công dân, tổ chức được giải quyết đúng quy trình và đúng thời gian quy định, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển...

Trí thức trẻ Phạm Văn Thi chia sẻ: Em rất tự hào khi được tham gia Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện, được đóng góp sức trẻ cho vùng miền núi khó khăn. Để lãnh đạo xã và đồng nghiệp tin tưởng, người dân yêu quý, em không ngại khó, ngại khổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Phạm Văn Thi luôn khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng cống hiến lâu dài để tiếp tục được đóng góp sức trẻ, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đội viên Thi mong muốn sau khi Đề án kết thúc, các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp để được tiếp tục cống hiến, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên mảnh đất nơi các đội viên đã gắn bó hơn 05 năm công tác và sinh sống./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 19/01/2021
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).

Những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tại tỉnh Sơn La

Ngày đăng 31/12/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện tại 34 tỉnh, nhằm tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Lâm Đồng: Hơn 85% tổng số đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện

Ngày đăng 29/12/2020
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyển chọn được 07 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông. Sau 05 năm thực hiện Đề án, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công tác cho 06/07 đội viên (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xã Đắk Som phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng 30/12/2020
Là 1 trong 6 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Đắk Nông, đội viên Lại Văn Sang được phân công về công tác tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bố trí thực hiện công việc của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk Som. Trong quá trình công tác tại cơ sở, đội viên Lại Văn Sang đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án 500 trí thức trẻ: Nhìn lại sau hơn 5 năm triển khai thực hiện

Ngày đăng 04/01/2021
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/9/2013. Sau quá trình triển khai thực hiện, Đề án đã có đóng góp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương.