Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã nghèo