Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Lâm Đồng: Hơn 85% tổng số đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện

Ngày đăng: 30/12/2020   11:23
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyển chọn được 07 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông. Sau 05 năm thực hiện Đề án, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công tác cho 06/07 đội viên (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Kết quả triển khai thực hiện Đề án

Triển khai thực hiện Đề án 500, tỉnh Lâm Đồng đã tuyển chọn được 07 trí thức trẻ (có 04 trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số) đạt kết quả cao nhất vào các chức danh công chức xã, bố trí về công tác tại 07 xã thuộc huyện Đam Rông, cụ thể: 02 đội viên được phân công công tác tại xã Đạ Long và Đạ Tông đảm nhiệm chức danh Văn phòng - Thống kê; 03 đội viên được phân công công tác tại các xã Đạ K'Nàng, Đạ M'Rông và Đạ Rsal đảm nhiệm chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 01 đội viên được phân công công tác tại xã Liêng Srônh đảm nhiệm chức danh Văn hóa - Xã hội; 01 đội viên được phân công công tác tại xã Rô Men đảm nhiệm chức danh Tư pháp - Hộ tịch. Sau 05 năm công tác, cả 07 đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể:

Trong lĩnh vực văn phòng - thống kê: đội viên đã chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...; tham mưu công tác chuẩn bị và xây dựng các chương trình, nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND cấp xã; tham mưu cho lãnh đạo UBND xã trong công tác thi đua - khen thưởng và hướng dẫn trong công tác soạn thảo văn bản theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ; tham gia thực hiện tổng điều tra dân số, điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và đăng ký thoát nghèo...

Trong lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: các đội viên đã kịp thời tham mưu UBND xã về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, tổng hợp báo cáo liên quan đến lĩnh vực địa chính; xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã; các văn bản về phát triển nông nghiệp, nông thôn và hướng dẫn nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức vận động và hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và bảo vệ môi trường như đưa mô hình có hiệu quả vào áp dụng trong thực tiễn, góp phần xóa đói giảm nghèo như: mô hình trồng cây chanh leo, ghép và cải tạo vườn cà phê già cỗi... Thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường đến người dân trên địa bàn xã.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: chủ động xây dựng chương trình và tổ chức chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Chủ động tham mưu UBND xã đảm bảo các chế độ chính sách ưu đãi và hoàn thiện các thủ tục cho các đối tượng người có công. Thực hiện kiểm tra, theo dõi các chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình trồng rừng theo Chương trình 30a và Đề án Flitch. Thực hiện tốt các hoạt động về điều tra hộ nghèo, điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra cung cầu lao động, điều tra đối tượng bảo trợ xã hội... đảm bảo số liệu chính xác, trung thực, đúng thời hạn.

Trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch: tham mưu UBND xã trong công tác tư pháp - hộ tịch như cấp giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, chứng thực đúng quy định. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đội viên Đề án 500 còn chủ động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông - lâm nghiệp, giám sát việc xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, giải quyết chế độ chính sách... Bên cạnh đó, các đội viên còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào của đoàn, hội; chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thay đổi tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức ở cơ sở; hỗ trợ chính quyền xã hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm, được lãnh đạo và nhân dân địa phương tin tưởng, tín nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Lâm Đồng ngày 26/8/2020.

Công tác bố trí, sử dụng đội viên

Xác định rõ mục tiêu của Đề án 500 là nhằm tăng cường đội ngũ trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tạo điều kiện cho các trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; tạo nguồn cán bộ có chất lượng, sẵn sàng cống hiến lâu dài cho các địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tổ chức rà soát biên chế, vị trí việc làm và thực tế nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã để xây dựng phương án bố trí, sử dụng đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án.

Ngày 26/7/2018, Sở Nội vụ Lâm Đồng ban hành Văn bản số 773/SNV-XDCQ&CTTN về hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500; UBND huyện Đam Rông đã ban hành Văn bản số 1060/UBND-NV ngày 07/11/2018 về việc hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng đội viên Đề án 500. 

Đến nay, có 06/07 đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện, chiếm tỷ lệ 85,7%, cụ thể:

- Đội viên Vy Văn Chí Tài công tác tại xã Đạ Tông đã trúng tuyển công chức tại huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk; 

- Đội viên Hoàng Đình Thanh công tác tại xã Đạ Rsal được tuyển dụng thành công chức Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đam Rông;

- Đội viên Trương Văn Bình công tác tại xã Đạ Long được tuyển dụng thành công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đam Rông;

- Đội viên Vũ Văn Hưng công tác tại xã Liêng Srônh được tuyển dụng thành công chức Phòng Giáo dục huyện Đam Rông;

- Đội viên Dương Thị Hạnh công tác tại xã Đạ Mrông được tuyển dụng thành công chức Văn phòng huyện Đam Rông;

- Đội viên Kơ Să Ha Brơi công tác tại xã Đạ K’Nàng được UBND huyện dự kiến đề nghị xét chuyển thành công chức cấp huyện (công chức Phòng Dân tộc). Tuy nhiên, đội viên xin được tiếp tục công tác tại xã cho đến khi kết thúc Đề án để được bố trí làm cán bộ không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy tại địa phương này;

- Đội viên Nguyễn Bá Kiên công tác tại xã Rô Men, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án đã xin nghỉ vì lý do gia đình.

Với quyết tâm chính trị cao, không để các đội viên Đề án 500 đủ điều kiện bị bỏ lại phía sau, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là UBND huyện Đam Rông và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã thuộc phạm vi Đề án 500 đã chủ động xây dựng phương án bố trí công tác cho các đội viên sau khi kết thúc Đề án nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực có chất lượng cũng như kinh phí của Nhà nước đầu tư cho việc triển khai thực hiện Đề án 500.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa cho rằng, các trí thức trẻ có vai trò rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của huyện nghèo Đam Rông trong thời gian tới./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 19/01/2021
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).

Những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tại tỉnh Sơn La

Ngày đăng 31/12/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện tại 34 tỉnh, nhằm tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Ninh Bình: Trí thức trẻ tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo

Ngày đăng 31/12/2020
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Ðề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Căn cứ trên nhu cầu của địa phương, sau khi tiến hành công tác tuyển chọn, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được 06 trí thức trẻ, phân công về công tác tại 06 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn là các xã: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông. Trong đó có 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 02 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xã Đắk Som phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng 30/12/2020
Là 1 trong 6 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Đắk Nông, đội viên Lại Văn Sang được phân công về công tác tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bố trí thực hiện công việc của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk Som. Trong quá trình công tác tại cơ sở, đội viên Lại Văn Sang đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án 500 trí thức trẻ: Nhìn lại sau hơn 5 năm triển khai thực hiện

Ngày đăng 04/01/2021
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/9/2013. Sau quá trình triển khai thực hiện, Đề án đã có đóng góp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương.