Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Lâm Đồng: Đề án 500 trí thức trẻ giúp tạo nguồn cán bộ cho địa phương

Ngày đăng: 05/11/2020   09:40
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500), toàn tỉnh Lâm Đồng có 07 đội viên tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông.

Triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, tỉnh Lâm Đồng đã tuyển chọn được 07 trí thức trẻ (có 04 trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số) đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông, bố trí công tác vào các chức danh: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch. 

Qua quá trình công tác, các đội viên Đề án 500 đã tham gia xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông lâm nghiệp, giám sát việc xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, giải quyết chế độ chính sách... Một số nội dung điển hình khác mà các đội viên thực hiện rất tốt như công tác điều tra thống kê hộ nghèo, triển khai kế hoạch xét duyệt làng văn hóa, thôn bản văn hóa, thôn hộ gia đình đặc biệt khó khăn; tìm kiếm, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới giúp nhân dân ứng dụng có hiệu quả vào canh tác, sản xuất; tham gia và có những tham mưu tốt trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác; triển khai thực hiện tốt nhiều phong trào, mở các lớp cồng chiêng, tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng.

Đội viên Đề án 500 tỉnh Lâm Đồng góp sức cùng các xã nghèo và trưởng thành tại địa phương.

Bên cạnh đó, các đội viên về xã công tác còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào của đoàn, hội. Đồng thời, mạnh dạn chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thay đổi tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức ở cơ sở; hỗ trợ chính quyền xã hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm, được lãnh đạo và nhân dân địa phương tin tưởng, tín nhiệm. 

Đến nay, có 05/07 đội viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp huyện; trong đó, có 01 đội viên trúng tuyển công chức tại tỉnh Đắk Lắk, 04 đội viên trúng tuyển tại tỉnh Lâm Đồng. 01 đội viên xin nghỉ việc sau khi kết thúc Đề án vì lý do gia đình và 01 đội viên xin tiếp tục công tác tại xã để bố trí làm cán bộ không chuyên trách. Cụ thể:

- Đội viên Vy Văn Chí Tài công tác tại xã Đạ Tông đã trúng tuyển công chức tại huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk; 

- Đội viên Trương Văn Bình công tác tại xã Đạ Long thành công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đam Rông;

- Đội viên Vũ Văn Hưng công tác tại xã Liêng Srônh thành công chức Phòng Giáo dục huyện Đam Rông; 

- Đội viên Dương Thị Hạnh công tác tại xã Đạ Mrông thành công chức Văn phòng huyện Đam Rông;

- Đội viên Hoàng Đình Thanh công tác tại xã Đạ Rsal thành công chức Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đam Rông.

- Đội viên Kơ Să Ha Brơi công tác tại xã Đạ K’Nàng xin tiếp tục công tác tại xã để bố trí làm cán bộ không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy tại địa phương này;

- Đội viên Nguyễn Bá Kiên công tác tại xã Rô Men sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án đã xin nghỉ vì lý do gia đình. 

Tại Hội nghị tổng kết Đề án 500 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 26/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đánh giá cao việc tổ chức thực hiện Đề án 500 của các cơ quan liên quan trong tỉnh, UBND huyện Đam Rông và của các đội viên tham gia Đề án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yếu tố nguồn nhân lực là các trí thức trẻ có vai trò rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của huyện nghèo Đam Rông trong thời gian tới./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 26/11/2020
Sáng nay 26/11/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã có cuộc họp với các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500).

Đóng góp của đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại xã nghèo vùng biên

Ngày đăng 19/11/2020
Trúng tuyển Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), đội viên Luân Trung Huấn được phân công về công tác tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. Sau 05 năm công tác, đội viên Luân Trung Huấn đã khẳng định năng lực bản thân, được cấp ủy, chính quyền cơ sở tín nhiệm, bà con dân bản tin tưởng.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng 17/11/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), toàn tỉnh Tiền Giang tuyển chọn được 09 trí thức trẻ ưu tú về công tác tại 09 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 30/10/2020
Bình Gia là một trong hai huyện của tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 500). Ngày 05/5/1015, UBND huyện đã tiếp nhận và bàn giao 15/24 đội viên Đề án 500 của tỉnh Lạng Sơn, bố trí về công tác tại 15 xã thuộc huyện để thực hiện nhiệm vụ của các chức danh công chức xã: Tư pháp - Hộ tịch (03 đội viên), Tài chính - Kế toán (02 đội viên); Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (06 đội viên), Văn hóa - Xã hội (04 đội viên).

Tuyên Quang: Chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 29/10/2020
Tuyên Quang là một trong 34 tỉnh của cả nước thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 500). Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án, tỉnh Tuyên Quang đã có phương án bố trí công tác cho các đội viên sau khi kết thúc Đề án.