Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 30/10/2020   09:42
Mặc định Cỡ chữ
Bình Gia là một trong hai huyện của tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 500). Ngày 05/5/1015, UBND huyện đã tiếp nhận và bàn giao 15/24 đội viên Đề án 500 của tỉnh Lạng Sơn, bố trí về công tác tại 15 xã thuộc huyện để thực hiện nhiệm vụ của các chức danh công chức xã: Tư pháp - Hộ tịch (03 đội viên), Tài chính - Kế toán (02 đội viên); Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (06 đội viên), Văn hóa - Xã hội (04 đội viên).
Sự nhiệt huyết và năng lực của các đội viên Đề án 500 đã giúp cho nhiều xã nghèo thuộc huyện Bình Gia khởi sắc.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đội viên

Trong quá trình công tác, các đội viên đã trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nhiều chương trình, mô hình, dự án mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi công tác. Cụ thể:

Về lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: đã tham mưu, đề xuất thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở (tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 85%), đơn thư kiến nghị, phản ánh giảm theo từng năm; Chương trình chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt chỉ tiêu 5 trong tiêu chí số 18 về xây dựng nông thôn mới); Chương trình điện thắp sáng khu dân cư kiểu mẫu (đạt tiêu chí số 4 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu).

Về lĩnh vực Tài chính - Kế toán: đã đề xuất thực hiện Chương trình nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2019 (tăng thu ngân sách từng năm từ 13,8% đến 113%); Thực hiện kiểm soát, hạch toán các chứng từ chi khác, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và hoạt động thu - chi quỹ công chuyên dùng hàng năm đều đảm bảo và đạt so với dự toán giao.

Về lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: đã tham mưu thực hiện nhựa hóa, bê-tông hóa hàng chục km đường liên xã, liên thôn và kè bê tông mương thủy lợi trên địa bàn xã gắn liền với xây dựng nông thôn mới (đội viên Lý Thị Tuyết, đã góp phần giúp xã Mông Ân thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018); hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm đạt từ 100% trở lên; thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: đã tham mưu xây dựng Kế hoạch và mở các lớp dạy nghề, các lớp đào tạo cho lao động nông thôn (đạt chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới); tuyên truyền người dân trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 100%); thực hiện Chương trình giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đội viên Đề án 500 còn chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện một số chương trình, dự án trong lĩnh vực giao thông - nông lâm - thủy lợi, dự án mô hình bò sinh sản,… đem lại hiệu quả nhất định.

Hàng năm, hầu hết các đội viên tham gia Đề án 500 tại huyện Bình Gia được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bình Gia có 02/15 đội viên được tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập là Nông Thị Hưởng, đội viên xã Hưng Đạo và Nguyễn Thị Hương Ly, đội viên xã Thiện Long; đội viên Nguyễn Thị Nghiêm đề nghị thôi tham gia Đề án 500 sau khi kết thúc 60 tháng công tác tại xã Vĩnh Yên.

Như vậy, hiện nay huyện Bình Gia còn 12/15 đội viên chưa được bố trí công tác theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của Đề án. Trong số 12 đội viên chưa được bố trí, sử dụng có 05 đội viên đã được huyện đề xuất phương án bố trí, sử dụng (cụ thể: đội viên Hoàng Duy Quân, xã Bình La dự kiến bố trí công tác tại Phòng Tư pháp huyện; đội viên Dương Thúy Hồng, xã Văn Tân dự kiến bố trí công tác tại Phòng Nội vụ huyện; đội viên Dương Thị Sâm, xã Hồng Thái dự kiến giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; đội viên Hoàng Thị Thùy, xã Hồng Phong dự kiến giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã; đội viên Lý Văn Trọng, xã Hoa Thám dự kiến giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hội nông dân xã), 07 đội viên còn lại chưa có phương án bố trí, sử dụng và huyện đang kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù để tuyển dụng không qua thi tuyển vào chức danh công chức cấp xã hoặc cấp huyện trở lên, nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực có chất lượng, đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thử thách 05 năm công tác tại cơ sở và thực tế đã làm việc có hiệu quả, giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 26/11/2020
Sáng nay 26/11/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã có cuộc họp với các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500).

Đóng góp của đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại xã nghèo vùng biên

Ngày đăng 19/11/2020
Trúng tuyển Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), đội viên Luân Trung Huấn được phân công về công tác tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. Sau 05 năm công tác, đội viên Luân Trung Huấn đã khẳng định năng lực bản thân, được cấp ủy, chính quyền cơ sở tín nhiệm, bà con dân bản tin tưởng.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng 17/11/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), toàn tỉnh Tiền Giang tuyển chọn được 09 trí thức trẻ ưu tú về công tác tại 09 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Lâm Đồng: Đề án 500 trí thức trẻ giúp tạo nguồn cán bộ cho địa phương

Ngày đăng 05/11/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500), toàn tỉnh Lâm Đồng có 07 đội viên tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông.

Tuyên Quang: Chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 29/10/2020
Tuyên Quang là một trong 34 tỉnh của cả nước thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 500). Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án, tỉnh Tuyên Quang đã có phương án bố trí công tác cho các đội viên sau khi kết thúc Đề án.