Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn

Ngày đăng: 11/05/2023   10:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027 (Đề án). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn trong công tác xây dựng chương trình và thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo quy định.
Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Mục tiêu cụ thể: 90% cán bộ đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; 80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: 1) Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn; 2) Xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng tổ chức lớp bồi dưỡng; 3) Nghiên cứu, khảo sát và biên soạn tài liệu bồi dưỡng; 4) Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên; 5) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng 29/05/2023
Phong cách lãnh đạo (PCLĐ) là lề lối, cách thức riêng có, độc đáo mang tính ổn định mà người lãnh đạo sử dụng trong quá trình tác động lên đối tượng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Phong cách lãnh đạo vừa là một bộ phận cơ bản, quan trọng cấu thành nhân cách, phản ánh phẩm chất, năng lực; vừa là sản phẩm tổng hòa của phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị và tri thức khoa học, năng lực tổ chức thực tiễn và kinh nghiệm công tác, phẩm chất tâm lý của cán bộ, đảng viên; trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Các phương thức tuyển sinh ngành Quản lý công của Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày đăng 05/06/2023
Ngày 19/3/2021, PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 226/QĐ-ĐHQG về việc mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học và giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính triển khai công tác tuyển sinh khóa đào tạo đầu tiên.

Hơn 1.800 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí dự bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Ngày đăng 02/06/2023
Sáng 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ngày đăng 24/05/2023
Tại Văn bản hỏa tốc số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số đối với đội ngũ lãnh đạo các cấp. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2023.

Xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày đăng 22/05/2023
Ngày 22/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 540/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026”. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.