Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý

Ngày đăng: 01/11/2022   02:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 01/11/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý.
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng. Ảnh: T. Phương

Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng sẽ cùng các báo cáo viên trực tiếp trao đổi về 3 chuyên đề: 1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; 2) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; 3) Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học -  công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Đây là các chuyên đề cập nhật những vấn đề mới vừa được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Những nội dung này liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về kinh tế số được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 01 và 02/11/2022./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Ngày đăng 24/11/2022
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, khi chỉ ra nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã nói tới những hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) ở Việt Nam thời gian qua. Điều đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết là cần phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, trong đó có đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT.

Thái Nguyên: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

Ngày đăng 13/11/2022
Ngày 12/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2022 đối với 77 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; các đồng chí được quy hoạch chức danh quản lý cấp huyện đến từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về chuyển đổi số, nền hành chính số

Ngày đăng 18/10/2022
Chiều ngày 17/10/2022, tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc khóa bồi dưỡng trực tuyến “Nền hành chính số”, thuộc khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp. Đây là một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong chuyển đổi số.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày đăng 04/10/2022
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định trong công tác xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là khâu then chốt của vấn đề then chốt. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm

Ngày đăng 14/10/2022
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 đã ký Quyết định "Về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" (Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05/10/2022).