Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm (giai đoạn 1963 - 1971)

Ngày đăng: 03/06/2020   11:08
Mặc định Cỡ chữ
Đồng chí Ung Văn Khiêm là thành viên sáng lập An Nam Cộng sản Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khóa II và khóa III, là đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III, Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 4/1963 đến năm 1971.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm (giai đoạn 1963 - 1971)

Các tên khác: Nhường, Huân

Sinh ngày: 13/02/1910

Mất ngày: 20/03/1991

Quê quán: làng Tấn Đức, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

- Năm 1927: Đồng chí tham gia Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội

- Năm 1928: Tham dự lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc), sau khi về nước được chỉ định làm Bí thư Đặc ủy Hậu Giang, tham gia Xứ uỷ Nam Kỳ khi hợp nhất 3 tổ chức cộng sản.

- Năm 1930: Tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Từ năm 1931 đến năm 1936: Bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám lớn Sài gòn, sau đó đày ra Côn Đảo.

- Từ năm 1936 đến năm 1939: Hoạt động công khai, tổ chức Mặt trận bình dân ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

- Từ giữa năm 1939 đến năm 1941: Bị bắt giam tại Long Xuyên.

- Từ năm 1944 đến năm 1945: Hoạt động ở miền Tây Nam Bộ chuẩn bị cho sự thành lập Xứ ủy Nam kỳ.

- Từ tháng 8/1945 - tháng 12/1945: Bí thư Xứ ủy Nam kỳ.

- Năm 1946: đại biểu Quốc hội khoá I, đơn vị tỉnh Long Xuyên; Ủy viên Nội vụ Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam bộ.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam; Ủy viên Trung ương Cục miền Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - tháng 02/1951); Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến hành chính tỉnh Bạc Liêu.

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng (năm 1955).

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng - năm 1960).

- Đại biểu Quốc hội khoá I, II, III.

- Từ tháng 02/1961 đến tháng 04/1963: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Từ tháng 4/1963 đến năm 1971: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Ung Văn Khiêm đã được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Hữu nghị Lênin, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác./.

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Học viện Hành chính Quốc gia trong lịch sử 75 năm của Bộ Nội vụ - định hướng phát triển thời gian tới

Ngày đăng 22/09/2020
Trường Hành chính Trung ương (nay là Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ) được thành lập theo Nghị quyết số 214-NV ngày 29/5/1959 của Thủ tướng Chính phủ (do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký). Đây là cơ sở đào tạo cán bộ hành chính đầu tiên ở nước ta.

Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước có điều kiện phát triển, trong đó có quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Trong hoàn cảnh khó khăn của thời kỳ đầu sau Cách mạng Tháng Tám, những chủ trương về xây dựng chính quyền và xây dựng nền văn hóa mới đã tạo cơ sở để Đảng và Nhà nước ta đề ra các chính sách, biện pháp chỉ đạo cần thiết đối với công tác văn thư, lưu trữ.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát huy truyền thống 75 năm của Bộ Nội vụ trong hoạt động đào tạo nhân lực ngành Nội vụ

Ngày đăng 23/09/2020
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ. Đến nay, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã có chiều dài lịch sử 49 năm xây dựng và phát triển.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Bộ Nội vụ với việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Ngày đăng 23/09/2020
Văn hóa công vụ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước và việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dựng văn hóa công vụ nhằm hướng tới hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tính nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.