Hà Nội, Ngày 15/08/2020

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ