Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Tập sự lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng: 15/03/2018   03:18
Mặc định Cỡ chữ

Tập sự có nghĩa là tập làm quen dần với công việc trước khi được giao đảm nhận chính thức. Trong hoạt động công vụ, chế độ tập sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài chế độ tập sự dành cho công chức, người lao động thông thường sau tuyển dụng, ở một số quốc gia còn thực hiện chế độ “tập sự lãnh đạo, quản lý”.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc chính quyền địa phương mà đối tượng được áp dụng chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý có thể là công chức đang giữ vị trí, chức vụ thấp hơn sẽ được tập sự ở vị trí, chức vụ cao hơn theo quy hoạch nhân sự của cơ quan, đơn vị (thường sẽ cao hơn một bậc so với vị trí, chức vụ công chức đang đảm nhận chính thức) hoặc những người dự kiến được tuyển dụng, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Việc tập sự có thể được tiến hành theo hình thức dự khuyết đối với những vị trí lãnh đạo, quản lý còn đang trống, chưa có người thay thế hoặc vẫn có thể tập sự theo hình thức dự bị trong trường hợp vị trí lãnh đạo, quản lý hiện đang có người nắm giữ.

Nội dung tập sự có thể chỉ gồm một phần hoặc toàn bộ công việc lãnh đạo, quản lý của vị trí việc làm.

Thời gian tập sự lãnh đạo, quản lý phụ thuộc vào từng vị trí cũng như năng lực của người tập sự, thường do cơ quan có thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ấn định (có thể chỉ vài tháng như ở Ailen, nhưng cũng có thể kéo dài đến 2 năm như ở Cộng hòa Liên bang Đức v.v.).

Sau khi kết thúc thời gian tập sự, người tập sự có thể được bổ nhiệm chính thức vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu đạt yêu cầu hoặc sẽ tiếp tục được quan tâm quy hoạch, bố trí vào những vị trí phù hợp tương ứng với trình độ năng lực.

 Như vậy, tập sự lãnh đạo, quản lý chính là thực hành, làm thử ở vị trí lãnh đạo, quản lý dự kiến phải đảm nhiệm trong tương lai, hay trước khi được giao chính thức nhằm xác định, khẳng định khả năng, phẩm chất, năng lực công tác của một cá nhân trong tổ chức. Ở khu vực công, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý thường được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật, là một nội dung quan trọng của chế độ công vụ, chế độ nhân sự quốc gia./.

Trương Thế Nguyễn - Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

--------------------------------------

 

Tài liệu tham khảo:

1. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Vài nét về tập sự lãnh đạo, quản lý trong nền công vụ Cộng hòa Ai-len, http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/637/language/vi-VN/Vai-net-v-t-p-s-lanh-d-o-qu-n-ly-trong-n-n-cong-v-C-ng-hoa-Ai-len.aspx.

2. TS. Trần Anh Tuấn, Pháp luật về công vụ của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, Nxb CTQG, HN, 2013.

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2020

Ngày đăng 06/04/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2019

Ngày đăng 26/03/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2018

Ngày đăng 22/02/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2017

Ngày đăng 08/02/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2016

Ngày đăng 25/01/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.