Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Tập sự lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng: 15/03/2018   03:18
Mặc định Cỡ chữ

Tập sự có nghĩa là tập làm quen dần với công việc trước khi được giao đảm nhận chính thức. Trong hoạt động công vụ, chế độ tập sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài chế độ tập sự dành cho công chức, người lao động thông thường sau tuyển dụng, ở một số quốc gia còn thực hiện chế độ “tập sự lãnh đạo, quản lý”.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc chính quyền địa phương mà đối tượng được áp dụng chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý có thể là công chức đang giữ vị trí, chức vụ thấp hơn sẽ được tập sự ở vị trí, chức vụ cao hơn theo quy hoạch nhân sự của cơ quan, đơn vị (thường sẽ cao hơn một bậc so với vị trí, chức vụ công chức đang đảm nhận chính thức) hoặc những người dự kiến được tuyển dụng, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Việc tập sự có thể được tiến hành theo hình thức dự khuyết đối với những vị trí lãnh đạo, quản lý còn đang trống, chưa có người thay thế hoặc vẫn có thể tập sự theo hình thức dự bị trong trường hợp vị trí lãnh đạo, quản lý hiện đang có người nắm giữ.

Nội dung tập sự có thể chỉ gồm một phần hoặc toàn bộ công việc lãnh đạo, quản lý của vị trí việc làm.

Thời gian tập sự lãnh đạo, quản lý phụ thuộc vào từng vị trí cũng như năng lực của người tập sự, thường do cơ quan có thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ấn định (có thể chỉ vài tháng như ở Ailen, nhưng cũng có thể kéo dài đến 2 năm như ở Cộng hòa Liên bang Đức v.v.).

Sau khi kết thúc thời gian tập sự, người tập sự có thể được bổ nhiệm chính thức vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu đạt yêu cầu hoặc sẽ tiếp tục được quan tâm quy hoạch, bố trí vào những vị trí phù hợp tương ứng với trình độ năng lực.

 Như vậy, tập sự lãnh đạo, quản lý chính là thực hành, làm thử ở vị trí lãnh đạo, quản lý dự kiến phải đảm nhiệm trong tương lai, hay trước khi được giao chính thức nhằm xác định, khẳng định khả năng, phẩm chất, năng lực công tác của một cá nhân trong tổ chức. Ở khu vực công, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý thường được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật, là một nội dung quan trọng của chế độ công vụ, chế độ nhân sự quốc gia./.

Trương Thế Nguyễn - Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

--------------------------------------

 

Tài liệu tham khảo:

1. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Vài nét về tập sự lãnh đạo, quản lý trong nền công vụ Cộng hòa Ai-len, http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/637/language/vi-VN/Vai-net-v-t-p-s-lanh-d-o-qu-n-ly-trong-n-n-cong-v-C-ng-hoa-Ai-len.aspx.

2. TS. Trần Anh Tuấn, Pháp luật về công vụ của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, Nxb CTQG, HN, 2013.

Tin tức cùng chuyên mục

Quản lý công mới: Xu hướng cải cách

Ngày đăng 17/01/2018
Quản lý công mới ở mức độ nào đó đã làm cho cải cách quản trị ở các nước phát triển và đang phát triển hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn, hoặc đôi khi trở nên vô nghĩa khi áp dụng những biện pháp quản lý công mới mà không tính đến môi trường chính trị.

Trách nhiệm công vụ

Ngày đăng 03/12/2016
Trong văn bản pháp lý ở nước ta hiện nay, khái niệm trách nhiệm công vụ được sử dụng với một số nghĩa khác nhau.

Quyết định hành chính

Ngày đăng 16/10/2016
Thuật ngữ “quyết định” bắt nguồn từ tiếng latinh là “actus”, có nghĩa là hành động, hành vi; theo tiếng Anh, quyết định là “decisions” tức là kết quả của quá trình thể hiện ý chí. Trong hoạt động của bộ máy nhà nước, "quyết định" là một từ thông dụng chỉ hành vi được thực hiện bởi nhà chức trách, tạo ra các hệ quả pháp lý với người thứ ba bằng một văn bản có tính pháp quy hoặc cá biệt.

Tổ chức

Ngày đăng 17/02/2016
“Tổ chức” là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến. Nguyên nghĩa  của "tổ chức" “organon” theo tiếng Hy lạp là để chỉ một cơ quan nào đó của cơ thể người, có chức năng nhất định, là kết cấu tự nhiên trong chỉnh thể người. 

Mô hình chủ nghĩa xã hội

Ngày đăng 04/02/2016
Khái niệm “mô hình” có khả năng diễn đạt tinh thần thực tiễn, tính chất năng động và cả khả năng bổ sung, phát triển, điều chỉnh của quan niệm về CNXH. Thành tựu của thực tiễn đổi mới và của quá trình phát triển tư duy lý luận về CNXH hiện nay đã xác nhận khái niệm mô hình CNXH, vì vậy trong các văn kiện của Đảng và trong nghiên cứu lý luận, nên sử dụng khái niệm mô hình CNXH rộng rãi hơn.