Hà Nội, Ngày 18/06/2021

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng: 08/01/2016   03:25
Mặc định Cỡ chữ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
TRẦN ANH TUẤN
                                                                         
 

 

- Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN

- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1961

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ

- Ngày vào Đảng: 09/4/1988

- Ngày chính thức: 09/4/1989

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Quản lý; Thạc sỹ Kinh tế Thương mại, Đại học Kinh tế Lao động

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác chính quyền địa phương; Công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; Công tác thanh niên; Công tác thông tin, tuyên truyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Công tác thanh niên; Trung tâm Thông tin; Tạp chí Tổ chức nhà nước. 

 
 
 
 

 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 24/04/2016
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng