Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 29/05/2023   15:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Mục đích ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Tư và Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ Nội vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Kế hoạch nêu rõ 04 nội dung: (1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật; (2) Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ; (3) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; (4) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật./.

Theo nội dung Kế hoạch số 2513/KH-BNV, Tạp chí Tổ chức nhà nước được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật trên Tạp chí.

Hoàng Hà

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Ngày đăng 23/09/2023
Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.

Tập huấn quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2023
Sáng 22/9/2023, tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 21/09/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 752/QĐ-BNV ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hội DNTNVN cần tạo nên sự khác biệt, “sân chơi” cho doanh nghiệp, doanh nhân

Ngày đăng 21/09/2023
Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khi cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với Thường trực lãnh đạo Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (DNTNVN) chiều 20/9/2023. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 21/09/2023
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022). Tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai, hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch kiểm tra năm 2023 - Đó là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.