Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Quảng Ninh: Quyết tâm cao trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế

Ngày đăng: 30/12/2021   11:56
Mặc định Cỡ chữ
Kế thừa kinh nghiệm của 10 năm qua trong việc tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thể hiện sự quyết tâm lớn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Trong đó tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quảng Ninh sẽ không thực hiện cào bằng tinh giản biên chế, không cắt giảm cơ học, mà xuất phát từ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đặc thù vùng miền. 

Quảng Ninh là địa phương tiên phong, thực hiện sớm hơn so với chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Ngay từ năm 2012, tỉnh đã rà soát tổ chức, biên chế khối chính quyền. Đến năm 2014, thực hiện rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy, biên chế của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Năm 2015, trên cơ sở xác định quyết tâm đổi mới, khắc phục yếu kém, bất cập, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án 25 và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, để triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị toàn tỉnh. Những kết quả từ việc tinh giản biên chế tại Quảng Ninh là một trong những cơ sở thực tiễn để Trung ương ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW...

Theo đó, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế sớm so với toàn quốc 4 năm và thực hiện giảm liên tục trong gần 10 năm qua từ khi tỉnh thực hiện Đề án 25. Từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện giảm 19,13% công chức; giảm 8,52% người làm việc; giảm 10,51% CBCC cấp xã; giảm 39,18% người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 33,33% người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố, đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương; giảm 18% đầu mối cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và hoàn thành mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập trước 1 năm so với chỉ đạo chung của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá: Quảng Ninh đã rất mạnh dạn, linh hoạt đề xuất, xây dựng và thí điểm hiệu quả nhiều mô hình mới, cách làm mới mang tính đột phá trong tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế. Điểm nổi bật mà tỉnh đạt được là không chỉ giảm nhiều số lượng đầu mối, biên chế, mà quan trọng nhất là chất lượng của chính đội ngũ CBCCVC được nâng lên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành quản lý của chính quyền được nâng lên rõ rệt. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được nâng cao từ 73,3% (năm 2016) lên 96% (năm 2020).

Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, Quảng Ninh tiếp tục bám sát và triển khai các chủ trương của Trung ương về thực hiện tinh giản biên chế trong giai đoạn tiếp theo. Hiện tỉnh đang xây dựng “Kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, đồng bộ để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đồng thời đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế, chăm lo tốt nhất đời sống người dân.

Trong đó, tập trung sắp xếp, bố trí việc làm, đào tạo lại để bố trí việc mới; thực hiện tinh giản 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện song song, đồng bộ với sáp nhập 10% đơn vị sự nghiệp công lập bằng cổ phần hóa, tổ chức lại, sáp nhập (khoảng 70 đơn vị); nâng cao năng lực tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025, chuyển từ sử dụng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách, chuyển sang sử dụng một phần số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định...

Mới đây nhất, trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, nội dung về tinh giản biên chế tiếp tục là vấn đề được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, bàn thảo sôi nổi. Tại kỳ họp đã thông qua nghị quyết về biên chế khối Đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Theo đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, để triển khai thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Trung ương, bám sát chỉ đạo của tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch và dự kiến ở những đơn vị sự nghiệp khác (ngoài y tế, giáo dục) sẽ giảm 181 người (chiếm trên 13%); đối với đơn vị giáo dục, hiện chiếm tỷ trọng lớn, đề xuất giảm 2.000 trường hợp do 10 năm qua, ngành Giáo dục gần như chưa giảm trường hợp nào. Còn với tuyến y tế dự phòng, đề xuất trong thời gian tới sẽ không giảm để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đối với tuyến y tế điều trị, đề xuất sẽ giảm khoảng 132 người (chiếm 7,4%). Tuy nhiên, việc giảm biên chế không phải cắt biên chế, cắt người làm việc mà chuyển việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước sang hưởng lương từ đơn vị tự chủ.

Đặc biệt, đối với chủ trương thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục, tỉnh sẽ không thực hiện cào bằng tinh giản biên chế, không cắt giảm cơ học mà phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đặc thù vùng miền, gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới..../.

Theo: quangninh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính ở Việt Nam

Ngày đăng 12/01/2022
Bài viết khái quát thực trạng phân cấp và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.

Ninh Thuận phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày đăng 27/12/2021
Năm 2022, Ninh Thuận sẽ dành hơn 68 tỷ đồng triển khai 32 nhiệm vụ, dự án mới và 4 nhiệm vụ thường xuyên liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bài học kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng yêu cầu quản trị phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngày đăng 16/12/2021
Dịch COVID-19 đã và đang gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Song, ngoại trừ đợt dịch thứ tư - một đợt dịch gây đau thương, tổn thất lớn cho Việt Nam - như lời của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam(1) thì đến nay, về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc và đang thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại nhiều địa phương(2). Điều đó cũng cho thấy chính sách quản trị phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đạt “mục tiêu kép” (vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) đã được thực tiễn kiểm nghiệm sự thành công. Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11/2021 ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 98,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 109,5% dự toán). Ước tính có 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%), trong đó có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán; 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp dưới 90% dự toán. 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%. Những kết quả đó là do việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hoạt động sản xuất - kinh doanh dần phục hồi, có tác động tích cực đến số thu ngân sách nhà nước(3).

Thành phố Hà Nội làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi

Ngày đăng 13/12/2021
Trong những năm qua, nhằm ứng phó với vấn đề già hóa dân số và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản từng bước nâng cao chất lượng dân số Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/4/2017 về việc triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách quy định về người cao tuổi của Nhà nước trên toàn Thành phố.

Bài 3. Yêu cầu của Thủ tướng và kỳ vọng vào "cuộc đua" phát triển giữa các địa phương

Ngày đăng 07/12/2021
Trước trăn trở và yêu cầu của Thủ tướng, đến nay, không chỉ riêng Bắc Ninh hay Quảng Ninh mà nhiều địa phương trên cả nước cũng đang tích cực, chủ động lắng nghe để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện "bình thường mới", nỗ lực lấy lại đà phát triển kinh tế và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.