Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Quảng Ninh: Quyết tâm cao trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế

Ngày đăng: 30/12/2021   11:56
Mặc định Cỡ chữ
Kế thừa kinh nghiệm của 10 năm qua trong việc tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thể hiện sự quyết tâm lớn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Trong đó tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quảng Ninh sẽ không thực hiện cào bằng tinh giản biên chế, không cắt giảm cơ học, mà xuất phát từ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đặc thù vùng miền. 

Quảng Ninh là địa phương tiên phong, thực hiện sớm hơn so với chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Ngay từ năm 2012, tỉnh đã rà soát tổ chức, biên chế khối chính quyền. Đến năm 2014, thực hiện rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy, biên chế của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Năm 2015, trên cơ sở xác định quyết tâm đổi mới, khắc phục yếu kém, bất cập, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án 25 và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, để triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị toàn tỉnh. Những kết quả từ việc tinh giản biên chế tại Quảng Ninh là một trong những cơ sở thực tiễn để Trung ương ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW...

Theo đó, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế sớm so với toàn quốc 4 năm và thực hiện giảm liên tục trong gần 10 năm qua từ khi tỉnh thực hiện Đề án 25. Từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện giảm 19,13% công chức; giảm 8,52% người làm việc; giảm 10,51% CBCC cấp xã; giảm 39,18% người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 33,33% người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố, đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương; giảm 18% đầu mối cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và hoàn thành mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập trước 1 năm so với chỉ đạo chung của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá: Quảng Ninh đã rất mạnh dạn, linh hoạt đề xuất, xây dựng và thí điểm hiệu quả nhiều mô hình mới, cách làm mới mang tính đột phá trong tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế. Điểm nổi bật mà tỉnh đạt được là không chỉ giảm nhiều số lượng đầu mối, biên chế, mà quan trọng nhất là chất lượng của chính đội ngũ CBCCVC được nâng lên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành quản lý của chính quyền được nâng lên rõ rệt. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được nâng cao từ 73,3% (năm 2016) lên 96% (năm 2020).

Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, Quảng Ninh tiếp tục bám sát và triển khai các chủ trương của Trung ương về thực hiện tinh giản biên chế trong giai đoạn tiếp theo. Hiện tỉnh đang xây dựng “Kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, đồng bộ để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đồng thời đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế, chăm lo tốt nhất đời sống người dân.

Trong đó, tập trung sắp xếp, bố trí việc làm, đào tạo lại để bố trí việc mới; thực hiện tinh giản 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện song song, đồng bộ với sáp nhập 10% đơn vị sự nghiệp công lập bằng cổ phần hóa, tổ chức lại, sáp nhập (khoảng 70 đơn vị); nâng cao năng lực tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025, chuyển từ sử dụng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách, chuyển sang sử dụng một phần số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định...

Mới đây nhất, trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, nội dung về tinh giản biên chế tiếp tục là vấn đề được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, bàn thảo sôi nổi. Tại kỳ họp đã thông qua nghị quyết về biên chế khối Đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Theo đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, để triển khai thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Trung ương, bám sát chỉ đạo của tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch và dự kiến ở những đơn vị sự nghiệp khác (ngoài y tế, giáo dục) sẽ giảm 181 người (chiếm trên 13%); đối với đơn vị giáo dục, hiện chiếm tỷ trọng lớn, đề xuất giảm 2.000 trường hợp do 10 năm qua, ngành Giáo dục gần như chưa giảm trường hợp nào. Còn với tuyến y tế dự phòng, đề xuất trong thời gian tới sẽ không giảm để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đối với tuyến y tế điều trị, đề xuất sẽ giảm khoảng 132 người (chiếm 7,4%). Tuy nhiên, việc giảm biên chế không phải cắt biên chế, cắt người làm việc mà chuyển việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước sang hưởng lương từ đơn vị tự chủ.

Đặc biệt, đối với chủ trương thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục, tỉnh sẽ không thực hiện cào bằng tinh giản biên chế, không cắt giảm cơ học mà phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đặc thù vùng miền, gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới..../.

Theo: quangninh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nhìn lại gần 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 27/05/2022
Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2021, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành kịp thời các kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như văn bản hướng dẫn triển khai những nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, thực hiện đúng theo trình tự và hướng dẫn của Trung ương.

Đẩy mạnh giảm nghèo đa chiều bền vững tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Ngày đăng 10/05/2022
Tổ chức Liên hợp quốc cho rằng: “Nghèo là thiếu năng lực tối thiểu để tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ mặc, không được đi học, không được đi khám bệnh, không có đất đai để trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được tiếp cận tín dụng. Nghèo cũng có nghĩa là không an toàn, không có quyền và bị loại trừ của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Nghèo có nghĩa là dễ bị bạo hành, phải sống ngoài lề xã hội hoặc trong các điều kiện rủi ro, không được tiếp cận nước sạch và công trình vệ sinh an toàn”(1). Điều này có nghĩa là thu nhập không còn là tiêu chí duy nhất để xác định chuẩn nghèo, các tiêu chí khác đặc biệt là khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, đất ở, nghề nghiệp, nước sạch là những tiêu chí quan trọng để xác định chuẩn nghèo. Bên cạnh đó, những nguy cơ như mất an toàn, chịu nhiều rủi ro, sống ngoài lề xã hội cũng được Tổ chức Liên hợp quốc sử dụng để xác định chuẩn nghèo. Đây cũng chính là cách tiếp cận nghèo đa chiều mà Việt Nam bắt đầu áp dụng trong những năm gần đây. 

Để báo ra báo, tạp chí ra tạp chí, trang tin ra trang tin

Ngày đăng 06/05/2022
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý báo chí phải làm cho báo là báo, tạp chí là tạp chí, trang tin là trang tin. Đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định của pháp luật. Báo chí cách mạng thì không tư nhân hóa.

Cơ chế và hệ thể chế phát hiện, thu hút, tuyển chọn và trọng dụng nhân tài lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 26/04/2022
Trong rất nhiều công việc lớn của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ mà chúng ta đã, đang và sẽ phải giải quyết, nổi bật lên những vấn đề “rường cột” vừa mang tầm chiến lược, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, đó là: vấn đề chiến lược phát triển đất nước; đổi mới cơ chế vận hành xã hội Việt Nam mang tầm chiến lược; chiến lược kiến tạo và phát triển con người làm căn bản của thời kỳ đổi mới trong tầm nhìn tới năm 2045. 

Quyền lực, trách nhiệm và cảnh báo sự tha hóa, thoái hóa quyền lực

Ngày đăng 18/04/2022
Nhìn đại cục, người đứng đầu lãnh đạo, quản lý chiến lược thể hiện hai điều cơ bản sau: Nhìn ra, nắm lấy, hành động theo quy luật và giữ lấy, cố kết, dẫn dắt và phát triển lòng người!