Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Phú Yên: Thêm 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 24/09/2020   03:45
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành các quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 gồm: xã An Ninh Tây (huyện Tuy An); xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu) và xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân).
Đường bê tông hóa tại xã An Ninh Tây (huyện Tuy An)

Theo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới đợt 1 năm 2020, 03 xã này đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các xã không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tại các địa phương về kết quả thực hiện nông thôn mới đạt từ 80%-100% sự hài lòng.

Xã An Ninh Tây là địa phương không phải làm xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy An, nhưng là một trong những xã dẫn đầu trong thực hiện chương trình này, nhờ có nhiều cách làm hay, hiệu quả. Một trong những cách làm hay của xã đó là việc thành lập các tổ phát triển nông thôn mới do cán bộ, đảng viên có uy tín đứng đầu để vận động người dân tham gia. UBND xã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các chương trình hành động, nhất là về kinh phí người dân đóng góp. Từ nguồn xã hội hóa, đến nay, xã An Ninh Tây đã vận động được trên 300 triệu đồng từ các tổ chức và cá nhân để phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu) trong quá trình xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; ổn định xã hội và đảm bảo giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi đồng thời nâng cao nhận thức người nuôi trong việc bảo vệ môi trường vùng nuôi, hạn chế một phần ô nhiễm hữu cơ do hoạt động nuôi trồng thủy sản gây ra, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên triển khai một số mô hình sử dụng thức ăn công nghiệp (thức ăn tổng hợp dạng viên), trong đó có mô hình nuôi cá mú (cá song) thương phẩm – chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quy mô 3.400 m2, số lượng con giống thả là 3.400 con, triển khai tại xã Xuân Thịnh – thị xã Sông Cầu.

Xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thành các tiêu chí, để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Để người dân hiểu và đồng thuận, chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt phương châm ”công khai – minh bạch – dân chủ”. Người dân tham gia vào tất cả quá trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, UBND xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân đã công khai và niêm yết rộng rãi các bản vẽ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại trụ sở UBND xã và nhà văn hoá các thôn để dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra. Bên cạnh hệ thống đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, thì chính quyền địa phương còn huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư xây dựng thêm 3 trạm bơm tưới mới để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn xã, ứng phó với thời tiết ngày càng khô hạn như hiện nay./.

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 21/10/2020
Ngày 19/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 8725/VPCP-KGVX về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng 19/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 19/10/2020
Ngày 16/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận 3 huyện của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 16/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận 3 huyện Kim Động, Yên Mỹ, Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hải Phòng: phấn đấu đến năm 2025 có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng 16/10/2020
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 10 năm qua, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa phong trào xây dựng NTM phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.