Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 13/07/2020   01:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đức Thọ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, sau đạt chuẩn các xã đều nâng cấp mức độ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%.
Trong lĩnh vực giao thông, ngân sách hỗ trợ gần 50 nghìn tấn xi măng làm đường giao thông, huy động 2.000 tỷ đồng thực hiện làm mới hơn 50 km và nâng cấp cải tạo hơn 60 km đường trục xã. Kết quả, có 100% đường trục xã, liên xã đạt chuẩn; 83% đường trục thôn, liên thôn đạt chuẩn.

Đặc biệt, trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đến nay, huyện đã triển khai xây dựng trên 147/147 thôn, trong đó có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại đạt trên 50%; toàn huyện có 1.388 vườn hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 607 vườn đạt chuẩn.

Lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là văn hóa làng xã được phát huy và bảo tồn. Ngoài ra, 100% xã có hệ thống điện nông thôn; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng; lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ hài lòng người dân trên địa bàn các xã, thị trấn đạt từ 87,69 - 99,66%.

Sau 10 năm, huyện đã huy động 3.229 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 555 tỷ đồng). Huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020
Ngày 05/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1199/QĐ-TTg công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Huyện Bình Giang (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 03/08/2020
Ngày 29/7/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1138/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 29/07/2020
Ngày 25/7/2020, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cam Lộ là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

Huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 27/07/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 07/07/2020
Ngày 6/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 955/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.