Hà Nội, Ngày 03/07/2020

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 19/06/2020   10:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành được xây dựng hiện đại. Ảnh: TTXVN

Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thuận Thành đã có bước phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, hiện đại.

Đến nay, huyện Thuận Thành đạt 09/09 tiêu chí huyện NTM, 17/17 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2011 - 2019 tăng bình quân 12,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt gần 47 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%.../.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 25/06/2020
Ngày 23/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 884/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 24/06/2020
Ngày 15/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 834/QĐ-TTg công nhận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 08/06/2020
Ngày 04/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020.

Tỉnh Long An có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 01/06/2020
Ngày 31/5/2020, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.