Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát 3 Luật

Ngày đăng: 17/05/2024   07:15
Mặc định Cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trên cơ sở đề nghị của Hội Luật gia Việt Nam phối hợp nghiên cứu, rà soát Luật Trưng cầu ý dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phối hợp Hội Luật gia Việt Nam nghiên cứu, rà soát Luật Trưng cầu ý dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung phần D. Các nhiệm vụ lập pháp mới vào Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trong đó, đối với các nhiệm vụ cần nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù; nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; nghiên cứu, rà soát Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công.

Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Cư trú.

Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Giám định tư pháp và Luật Thi hành án dân sự.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Kiểm toán độc lập và Luật Kế toán.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, rà soát Luật Bình đẳng giới.

Đối với các nhiệm vụ cần nghiên cứu, đề xuất ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thanh tra Chính phủ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Bộ Nội vụ trên cơ sở đề nghị của Hội Luật gia Việt Nam phối hợp nghiên cứu, rà soát Luật Trưng cầu ý dân; Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, rà soát Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh "tài sản số" ("tài sản ảo", "tài sản mã hóa"), quản lý các giao dịch liên quan đến "tài sản số" ("tài sản ảo", "tài sản mã hóa"). Báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ này trước ngày 31/12/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chủ động báo cáo Chính phủ và gửi Báo cáo kết quả nghiên cứu đã hoàn thiện về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp đúng thời hạn. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ lập pháp mới để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 16/06/2024
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 495/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ngày 13/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 506/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày đăng 12/06/2024
Chiều 12/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Nội vụ đã giảm 37,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra

Ngày đăng 10/06/2024
Chiều 10/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ tham dự buổi làm việc.