Hà Nội, Ngày 03/12/2023

Gia Lai: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về QLNN cho ít nhất 20% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ngày đăng: 08/03/2023   15:55
Mặc định Cỡ chữ
Đó là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch).

Ảnh minh họa: Báo Gia Lai

Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; chú trọng thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đề ra 07 nội dung thực hiện:

Một là, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết phát triển thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phát triển thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các sở, ban, ngành của tỉnh; đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đảm bảo chỉ tiêu 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

Ba là, triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Quyết định số 40/2011/QĐ- TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Bốn là, giao Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Năm là, thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Sáu là, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Bảy là, tổ chức tập huấn kỹ năng QLNN về thanh niên, trong đó giao Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ QLNN về thanh niên cho đội ngũ công chức theo dõi công tác QLNN về thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách lĩnh vực QLNN về thanh niên và công chức giữ chức danh Văn hóa - Xã hội cấp xã theo quy định nhiệm vụ tại điểm a, điểm b, Khoản 7, Điều 2, Chương I Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Bồi dưỡng công chức theo năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 09/11/2023
Bồi dưỡng công chức là một thành tố quan trọng trong tổng thể công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực khu vực công nhằm xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng công chức theo năng lực phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và chuyển đổi số. Từ một số lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về quản lý nguồn nhân lực, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đặt ra, bài viết luận giải và đề xuất một số giải pháp nhằm mang lại hiệu quả trong hoạt động bồi dưỡng công chức theo năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ở nước ta hiện nay.

Việt Nam coi hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm

Ngày đăng 10/11/2023
Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý từng tham gia bồi dưỡng tại Nhật Bản, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khẳng định, Việt Nam coi hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ hai nước thời gian tới.  

Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”

Ngày đăng 01/11/2023
Ngày 01/11/2023, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Cộng sản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức.  

Cần Thơ: Phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm

Ngày đăng 26/10/2023
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 25/10/2023 thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, giai đoạn 2023 - 2025.

Các địa phương đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm

Ngày đăng 17/10/2023
Tại Công văn số 5673/BNV-CCVC ngày 03/10/2023, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương) đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó lồng ghép các nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017, Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018, Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.