Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

Ngày đăng: 03/03/2023   04:35
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 03/3/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, cơ quan liên quan và cán bộ, công chức Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ của đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách, nhất là đại biểu công tác ở các cơ quan của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất quan tâm đến công tác hướng dẫn, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 

Ghi nhận công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kế thừa, phát huy được những thành quả của các khoá trước đây; nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cần xác định đối tượng bồi dưỡng của từng hội nghị để tổ chức cho phù hợp; chọn nội dung, chuyên đề sát với nhu cầu người được bồi dưỡng, sát với thực tiễn; nghiên cứu nhằm bảo đảm việc tổ chức các hội nghị diễn ra sôi nổi, tăng cường trao đổi, tranh luận, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi đại biểu. Cùng với đó, cần đổi mới, bổ sung, từng bước hoàn thiện bộ khung tài liệu bồi dưỡng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng; phù hợp với thời gian bồi dưỡng và chuẩn hoá các giáo trình chủ yếu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, sau mỗi hội nghị, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cần họp rút kinh nghiệm; báo cáo đầy đủ, kịp thời với lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công việc.

Theo báo cáo công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Ban Công tác đại biểu đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 37 hội nghị bồi dưỡng đại biểu dân cử với hơn 10.700 lượt đại biểu tham dự; thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động bồi dưỡng hàng tháng; cập nhật các tin tổng hợp, chuyên sâu; sưu tầm, chủ trì biên soạn sách, tập san; nội dung các tài liệu bám sát kế hoạch hoạt động, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Ban Công tác đại biểu đã xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu dân cử gồm những người có uy tín, hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Quốc hội, HĐND; có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động ở Quốc hội, HĐND; các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia theo các lĩnh vực chuyên môn…

Quang cảnh cuộc họp

Trong thời gian tới, Ban Công tác đại biểu sẽ tổ chức các hội nghị dành cho đại biểu Quốc hội khóa XV bám sát các dự án luật, nội dung giám sát của Quốc hội trong năm 2023, lồng ghép với kỹ năng lập pháp, phân tích chính sách đã được bồi dưỡng ở các năm trước. Cùng với đó, sẽ tập trung tổ chức các hội nghị nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức cho đại biểu Quốc hội về: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chính sách xã hội trong giai đoạn mới; chính sách về tài chính y tế trong phòng, chống dịch; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ban Công tác đại biểu cũng sẽ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực chuyên sâu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; bồi dưỡng người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Quốc hội khóa XVI./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng văn hóa pháp luật cho đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 24/03/2023
Đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện có vai trò rất quan trọng trong giải quyết và xét xử các loại án, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; là lực lượng nòng cốt bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân. Văn hóa pháp luật là một bộ phận cấu thành của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nền tảng tinh thần để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; là tiền đề trực tiếp để xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của mọi công dân. Bồi dưỡng văn hóa pháp luật trực tiếp góp phần xây dựng, hoàn thiện phẩm chất nhân cách, là cơ sở, tiền đề để củng cố, phát triển ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ thẩm phán ngành Tòa án nói chung và của thẩm phán TAND cấp huyện nói riêng.  

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng 16/03/2023
Chiều 16/3/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Gia Lai: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về QLNN cho ít nhất 20% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ngày đăng 07/03/2023
Đó là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch).

Bộ Nội vụ chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày đăng 28/02/2023
Tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Bộ Nội vụ được giao chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực chuyên môn phục vụ khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục của thành phố Cần Thơ

Ngày đăng 22/02/2023
Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của mỗi địa phương nói riêng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế…”(1).

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.