Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN và các nước đối tác nhằm mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng: 05/08/2022   04:38
Mặc định Cỡ chữ
Chiều nay 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ Hợp tác ASEAN+3 về các vấn đề công vụ lần thứ 6 (ACCSM+3) với sự tham dự của các Bộ trưởng, các nhà lãnh đạo và đại biểu của nền công vụ 10 nước ASEAN và 03 quốc gia đối tác đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vui mừng chào đón các đại biểu đến tham dự Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN+3 lần thứ 6 trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN nói chung và hợp tác về công vụ nói riêng đã chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác thành công, có hiệu quả với sự tham gia của 03 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhân dịp này, với vai trò Chủ tịch Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của 03 nước đối tác; sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các nước ASEAN, cũng như sự hướng dẫn, cộng tác nhiệt tình từ Ban Thư ký ASEAN. Tất cả những đóng góp quí báu này đã tạo điều kiện cho các nước ASEAN cùng phát triển, cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích từ tiến trình liên kết khu vực. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, là thành viên tích cực và trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới nhằm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về cải cách nền công vụ, đạt mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, cùng hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị  

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã báo cáo kết quả của Hội nghị cán bộ cấp cao ACCSM+3 (APT) lần thứ 6 được tổ chức vào ngày 03/8/2022, đặc biệt là về tình hình thực hiện Kế hoạch làm việc ACCSM+3 giai đoạn 2021-2025; Ban Thư ký ASEAN trình bày về các quyết định liên quan tại các cuộc họp ASEAN khác, trình bày tóm tắt về Khuôn khổ Đối tác chiến lược ACCSM đã được thông qua tạm thời tại cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM vào ngày 15/6/2021; báo cáo tóm tắt về kế hoạch cho Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ACCSM+3 lần thứ 7.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ các đề án/hoạt động trong Kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các nước ASEAN đã trao đổi, cập nhật về tình hình thực hiện các đề án/hoạt động trong Kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025; đồng thời, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến ACCSM bao gồm: Xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; Thực hiện Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN; Thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN về Văn hóa Phòng ngừa; Khuôn khổ Toàn diện ASEAN về Kinh tế Chăm sóc; Chiến lược hợp nhất về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) về ASEAN; Khuôn khổ chính sách chiến lược ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết sâu rộng hơn, khoan dung hơn và ý thức về truyền thống khu vực giữa các dân tộc ASEAN.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao đóng góp của các cơ quan công vụ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như Ban Thư ký ASEAN để làm nên những thành quả tích cực của ASEAN, đặc biệt trong hai năm đầy khó khăn khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Sự hợp tác quí báu, sự phối hợp chặt chẽ của 03 nước đối tác, sự linh hoạt, chủ động giữa các nước thành viên ASEAN đã mang lại những kết quả thiết thực, vì một nền công vụ phục vụ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tại các Hội nghị của ACCSM 21, các nước đã cùng xem xét các đề xuất, sáng kiến thuộc khuôn khổ Kế hoạch làm việc của ACCSM và của ACCSM+3 giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện các Khuôn khổ, Kế hoạch hành động, Chiến lược, những định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025... và cùng nhau cam kết, khẳng định quyết tâm:

Một là, thực hiện thành công các hoạt động thuộc Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025, các Tuyên bố ASEAN trong lĩnh vực công vụ, Khuôn khổ đối tác chiến lược... để đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Hai là, tiếp tục duy trì, thúc đẩy Hợp tác của ACCSM trong các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và với các nước đối tác đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; đồng thời, mở rộng quan hệ với các nước đối tác đối thoại ASEAN khác.

Ba là, tăng cường hợp tác liên khu vực, phối hợp liên trụ cột và liên ngành để thúc đẩy quản trị tốt đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, ổn định, tự cường, gắn kết, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho người dân, hội nhập kinh tế, có trách nhiệm xã hội, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và dựa trên luật lệ.

Bốn là, xây dựng nền công vụ thực sự đổi mới, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn các thách thức mới, là động lực cho quản trị đất nước tốt và phát triển bền vững trong ASEAN và trong các nước thành viên ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng và mong muốn, các nước sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền công vụ để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Để đạt mục tiêu đó, cơ quan công vụ các nước thành viên ASEAN luôn tin tưởng và đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp cả về kinh nghiệm và kỹ thuật của 03 nước đối tác, của Ban Thư ký ASEAN. Sự hỗ trợ, chung tay của các nước trên cả 03 trụ cột (Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN) đã, đang và sẽ tiếp tục làm nên những thành quả tích cực của ASEAN, không chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên, các quốc gia đối tác, mà sự phát triển và hợp tác vững chắc của ASEAN cũng góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của thế giới./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Ngày đăng 09/08/2022
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022).

Bộ Xây dựng giảm 06 đơn vị trực thuộc

Ngày đăng 09/08/2022
Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng gồm 19 đơn vị, giảm 06 đầu mối so với cơ cấu tổ chức của Bộ này được quy định tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ.

Hơn 130.000 đại biểu tham dự hội nghị về chuyển đổi số do Thủ tướng chủ trì

Ngày đăng 09/08/2022
Sáng 09/8/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Ngày đăng 08/08/2022
Sáng 08/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 27 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định

Ngày đăng 07/08/2022
Kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm qua duy trì đà tăng trưởng ổn định, lạm phát nằm trong mức kiểm soát.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.