Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước

Ngày đăng: 23/11/2021   08:48
Mặc định Cỡ chữ
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ban TCĐT (tổng hợp)

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước

Ngày đăng 07/12/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hồ sơ vai trò - Role Profile

Ngày đăng 30/08/2021
Khi được sử dụng theo nghĩa chặt chẽ nhất, thuật ngữ “vai trò” đề cập đến vai (chức trách) mà mọi người đảm nhận để đóng trong công việc của mình – nhấn mạnh đến các khía cạnh hành vi của họ. Ví dụ, hồ sơ vai trò có thể nhấn mạnh đến nhu cầu về tính linh hoạt. Theo nghĩa này, vai trò có thể được phân biệt với công việc (việc làm) – bao gồm một nhóm nhiệm vụ/hoạt động định trước phải tiến hành hoặc các phận sự phải thực hiện. If it is used in its strictest sense, the term ‘role’ refers to the part people play in their work – the emphasis is on their behavior. For example, a role profile may stress the need for flexibility. In this sense, a role can be distinguished from a job, which consists of a group of prescribed tasks/activities to be carried out or duties to be performed.

Danh mục tham khảo mẫu các năng lực cốt lõi - Refence Sample of Core Competencies

Ngày đăng 19/08/2021
Đó là những trông đợi về hành vi và kỹ năng đặc biệt cần thiết đối với sự thành công của mỗi nhân viên cũng như đối với sự thành công của tổ chức. Behavioral/skill expectations that are crucial to the success of each employee and to the success of the entire organization.

Danh mục tham khảo các năng lực cần thiết đối với các nhà chuyên môn quản lý nhân sự - Reference Sample List of competencies required by HR Professionals

Ngày đăng 08/08/2021
Tác giả bài viết nêu lên những năng lực cần thiết đối với các nhà chuyên môn quản lý nhân sự.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước

Ngày đăng 03/08/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.