Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước

Ngày đăng: 03/08/2021   03:56
Mặc định Cỡ chữ
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ban TCĐT (tổng hợp)

Tin tức cùng chuyên mục

Hồ sơ vai trò - Role Profile

Ngày đăng 30/08/2021
Khi được sử dụng theo nghĩa chặt chẽ nhất, thuật ngữ “vai trò” đề cập đến vai (chức trách) mà mọi người đảm nhận để đóng trong công việc của mình – nhấn mạnh đến các khía cạnh hành vi của họ. Ví dụ, hồ sơ vai trò có thể nhấn mạnh đến nhu cầu về tính linh hoạt. Theo nghĩa này, vai trò có thể được phân biệt với công việc (việc làm) – bao gồm một nhóm nhiệm vụ/hoạt động định trước phải tiến hành hoặc các phận sự phải thực hiện. If it is used in its strictest sense, the term ‘role’ refers to the part people play in their work – the emphasis is on their behavior. For example, a role profile may stress the need for flexibility. In this sense, a role can be distinguished from a job, which consists of a group of prescribed tasks/activities to be carried out or duties to be performed.

Danh mục tham khảo mẫu các năng lực cốt lõi - Refence Sample of Core Competencies

Ngày đăng 19/08/2021
Đó là những trông đợi về hành vi và kỹ năng đặc biệt cần thiết đối với sự thành công của mỗi nhân viên cũng như đối với sự thành công của tổ chức. Behavioral/skill expectations that are crucial to the success of each employee and to the success of the entire organization.

Danh mục tham khảo các năng lực cần thiết đối với các nhà chuyên môn quản lý nhân sự - Reference Sample List of competencies required by HR Professionals

Ngày đăng 08/08/2021
Tác giả bài viết nêu lên những năng lực cần thiết đối với các nhà chuyên môn quản lý nhân sự.

Danh mục năng lực tham khảo - Reference List of Competencies

Ngày đăng 23/07/2021
Hai lý do chủ yếu để các tổ chức sử dụng các năng lực là: thứ nhất, việc áp dụng các năng lực vào công tác đánh giá, đào tạo bồi dưỡng và các quy trình nhân sự khác sẽ giúp nâng cao kết quả thực thi của nhân viên; thứ hai, các năng lực cung cấp phương tiện diễn đạt rõ ràng những giá trị của tổ chức, qua đó các yêu cầu được thể hiện trong thực tiễn công tác nhân sự và được các cá nhân và đội nhóm trong tổ chức dễ dàng nắm bắt. Các lý do khác bao gồm việc sử dụng các năng lực như là phương tiện để đạt được sự thay đổi văn hóa và nâng cao các thang bậc kỹ năng.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước

Ngày đăng 20/07/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).