Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống

Ngày đăng: 09/04/2021   12:54
Mặc định Cỡ chữ
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 07/4/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2021, khu vực phía Bắc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh và các đơn vị liên quan của 31 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên – Huế trở ra.

Diễn ra trong 01 ngày, các đại biểu đã được thông tin 04 chuyên đề gồm: “Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới”; “Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”; “Chính sách đối ngoại của các nước lớn: tác động và chính sách của Việt Nam”; “Những điểm mới và công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 09/3/2021 và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tiếp tục tuyên truyền nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong quá trình tuyên truyền, phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; kịp thời định hướng những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Tuyên truyền tinh thần thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, tập trung cao của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, có nhiệm vụ đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước…; kiện toàn một số chức danh chủ chốt Nhà nước và Quốc hội; quyết định một số quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dư luận đặc biệt quan tâm đến việc bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Quốc hội, do vậy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền làm rõ: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Theo quy định và thuộc thẩm quyền, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tình hình kinh tế - xã hội,  cần tập trung tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, chúng ta tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Trong đó, nổi bật là: (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh những thành tựu, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Kinh tế thế giới và các nước đối tác quan trọng chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, quá trình phục hồi không vững chắc và chứa đựng nhiều rủi ro; Triển vọng gia tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư và quá trình phục hồi các chuỗi cung ứng đối với Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro; Nhiều đối tượng khó tiếp cận các chính sách kích thích kinh tế, như các gói hỗ trợ bị tác động bởi COVID-19, nguyên nhân chủ yếu vẫn là các vấn đề liên quan đến thủ tục; Việc phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có thể phải cần nhiều thời gian hơn và phụ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát dịch bệnh…

Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)…/.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng

Ngày đăng 10/05/2021
Báo cáo chính trị tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng trong phương hướng, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chỉ rõ: Xây dựng và phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng, cốt lõi.

Những điểm mới về công tác tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 07/05/2021
Nội dung của công tác tư tưởng được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến xây dựng niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội.

Những điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về tăng cường sự tham gia của người dân vào chu trình chính sách công

Ngày đăng 04/05/2021
Quản trị nhà nước hiện đại đặc biệt nhấn mạnh tính “mở” của quá trình chính sách công, cũng như sự tham gia của người dân trong chu trình chính sách công. Tính “mở” của quản trị nhà nước và việc đảm bảo sự tham gia của người dân trong chu trình chính sách công là một trong những yếu tố cốt lõi để thực hiện “chủ quyền nhân dân”, cũng như đảm bảo mục đích công của quản trị nhà nước.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 04/05/2021
Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”(1). Tuy nhiên, thực tế cũng đang đặt ra những yêu cầu cần nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn, tạo tiền đề vận dụng đúng đắn, hiệu quả và đưa công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đi vào chiều sâu.

Xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày đăng 29/04/2021
Xây dựng Đảng ta về đạo đức trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước Nhân dân và dân tộc.