Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2018

Ngày đăng: 22/02/2021   03:45
Mặc định Cỡ chữ
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Ban TCĐT (tổng hợp)

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2020

Ngày đăng 06/04/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2019

Ngày đăng 26/03/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2017

Ngày đăng 08/02/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2016

Ngày đăng 25/01/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tập sự lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 15/03/2018
Tập sự có nghĩa là tập làm quen dần với công việc trước khi được giao đảm nhận chính thức. Trong hoạt động công vụ, chế độ tập sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài chế độ tập sự dành cho công chức, người lao động thông thường sau tuyển dụng, ở một số quốc gia còn thực hiện chế độ “tập sự lãnh đạo, quản lý”.