Hà Nội, Ngày 28/02/2021

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2016

Ngày đăng: 25/01/2021   04:10
Mặc định Cỡ chữ
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Ban TCĐT (tổng hợp)

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2018

Ngày đăng 22/02/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tiếng Anh dành cho người làm công tác tổ chức nhà nước năm 2017

Ngày đăng 08/02/2021
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Tập sự lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 15/03/2018
Tập sự có nghĩa là tập làm quen dần với công việc trước khi được giao đảm nhận chính thức. Trong hoạt động công vụ, chế độ tập sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài chế độ tập sự dành cho công chức, người lao động thông thường sau tuyển dụng, ở một số quốc gia còn thực hiện chế độ “tập sự lãnh đạo, quản lý”.

Quản lý công mới: Xu hướng cải cách

Ngày đăng 17/01/2018
Quản lý công mới ở mức độ nào đó đã làm cho cải cách quản trị ở các nước phát triển và đang phát triển hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn, hoặc đôi khi trở nên vô nghĩa khi áp dụng những biện pháp quản lý công mới mà không tính đến môi trường chính trị.

Trách nhiệm công vụ

Ngày đăng 03/12/2016
Trong văn bản pháp lý ở nước ta hiện nay, khái niệm trách nhiệm công vụ được sử dụng với một số nghĩa khác nhau.