Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Bắc Kạn: Nâng cao chất lượng phục vụ tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng: 14/08/2020   03:29
Mặc định Cỡ chữ
Với nhiều nỗ lực, năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Bắc Kạn tăng 10 bậc, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có giải pháp phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình.

Chỉ số hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đạt 90,26%, cao nhất trong 05 chỉ số thành phần do Bộ Nội vụ điều tra xã hội học. 

Trong năm qua, tỉnh đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với đội ngũ cán bộ công chức, mỗi cán bộ tự giác nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Việc triển khai tốt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ cấp huyện, cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính của Nhân dân ở cơ sở. Ở cấp tỉnh, từ tháng 8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã đi vào hoạt động. Trung tâm thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết 1.358 thủ tục hành chính của 18 cơ quan, đơn vị gồm 15 sở, ngành, 02 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh) và 01 doanh nghiệp (Điện lực thành phố). Tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm đều được thực hiện qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

Để đánh giá việc triển khai thực hiện tại tỉnh, năm 2019, cùng với các địa phương trong cả nước, Bắc Kạn tiếp tục điều tra, đánh giá chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ. Bộ tiêu chí đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức gồm 5 yếu tố cơ bản là: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Với sự nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2019 đạt 85,16%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 10 bậc so với năm 2018 và tăng 16 bậc so với năm 2017. Trong đó, tiêu chí thành phần có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là thành phần hồ sơ yêu cầu nộp đúng quy định, đạt 91,25%; tiêu chí thành phần có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là cơ quan tiếp nhận, xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị 68,18%. Các tiêu chí thành phần khác đều đạt ở mức độ khá trong bảng xếp hạng chung của cả nước. So với các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc thì Bắc Kạn nằm ở top giữa về mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Kết quả trên phản ánh những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Người dân có sự tin tưởng, hài lòng đối với thái độ, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được tổ chức mới đây, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn tăng 10 bậc là sự ghi nhận những nỗ lực của bộ máy hành chính các cấp trong tỉnh. Đây chính là cơ sở, động lực để bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.

Theo: backan.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lâm Đồng: Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng 17/09/2020
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Hà Tĩnh: Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng 16/09/2020
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".