Hà Nội, Ngày 29/09/2020

TP. Hồ Chí Minh: Một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020

Ngày đăng: 11/08/2020   03:13
Mặc định Cỡ chữ
UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ ban hành một số tiêu chí mang tính đặc thù hoặc quy định tỷ lệ % điểm cộng, điểm trừ theo quy mô của TP và việc phân biệt tiêu chí giữa quản lý nhà nước ở thành thị và nông thôn; sửa đổi, bổ sung các tiêu chí cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của công tác.

UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về điều tra xã hội học để các cá nhân, tổ chức có cách nhìn đánh giá toàn diện và đầy đủ hơn đối với các hoạt động của cơ quan chính quyền các cấp trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa

HĐND TP cần tăng cường giám sát định kỳ, chuyên đề về các giải pháp khắc phục các hạn chế, các tiêu chí bị đánh giá chưa đạt điểm tối đa của TP; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND các cấp và các đoàn thể để thực hiện giám sát đối với hoạt động cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan, đơn vị; thái độ của công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đánh giá, xác định chỉ số CCHC tại cơ quan, địa phương.

Ngoài ra, các sở, ngành và UBND quận, huyện cũng cần thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC cũng như nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công; đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được giao vốn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường thông tin về kết quả đạt được của công tác CCHC, nhất là các mô hình, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức.

Riêng UBND quận, huyện cần công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cấp xã trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công TP./.

Theo: hochiminhcity.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lâm Đồng: Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng 17/09/2020
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Hà Tĩnh: Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng 16/09/2020
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".