Hà Nội, Ngày 09/07/2020

An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày đăng: 26/05/2020   02:39
Mặc định Cỡ chữ
Công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được các cấp, các ngành tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt những năm qua.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Năm 2019, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so năm 2018), vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở vào đời sống chính trị, xã hội thông qua tuyên truyền ý nghĩa, nội dung Chỉ số PAPI, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng xét chọn hộ nghèo; công khai minh bạch các báo cáo thu chi ngân sách cấp xã; thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân nhất là đối với cán bộ, công chức cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết nhanh và có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức.

Cùng với đó là tăng cường phát huy dân chủ trong nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, tạo điều kiện cho nhân dân góp ý xây dựng với chính quyền địa phương và tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. (Ảnh: tthanhchinhcong.angiang.gov.vn)

Ngoài ra, Kế hoạch nêu rõ cần nâng cao cung ứng dịch vụ công trong dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân, nhất là dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện đổi mới chính sách bảo hiểm y tế; đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; tạo điều kiện để tất cả hộ gia đình ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đều có điện lưới và nước sạch để sinh hoạt; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp giao thông nông thôn…

Đặc biệt, Kế hoạch cũng yêu cầu chú trọng nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong công tác cải cách TTHC; hạn chế tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn do lỗi từ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp và hiện đại; Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2020 tỉnh An Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Ngày 03/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-BNV về Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, với mục tiêu chung là nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức. Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của CCHC và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời, nâng cao kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh An Giang năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, cấp huyện và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các bộ phận chuyên môn đảm bảo thực hiện đúng quy định giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại điện tổ chức/doanh nghiệp) có giao dịch, thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ. Khuyến khích lưu trữ điện tử hoặc phần mềm để dễ dàng trong việc rà soát, thống kê, tra cứu hồ sơ và cung cấp thông tin. Việc lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không gián đoạn.

Thông qua kết quả đo lường, tỉnh An Giang sẽ nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức. Từ đó sẽ nghiên cứu, đưa ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ, đẩy mạnh công tác CCHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp./.

Theo: ictvietnam.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm 40% thủ tục hành chính vào năm 2025

Ngày đăng 08/07/2020
Việc triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) giảm được 40% thủ tục hành chính với hạ tầng băng thông rộng phủ trên 95% hộ gia đình và 100% xã.

Cơ chế một cửa quốc gia vẫn cần nhiều cải cách

Ngày đăng 07/07/2020
Tạo thuận lợi thương mại, trọng tâm là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC) xuất nhập khẩu là cách thức để Việt Nam hiện thực hóa các cơ hội từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thành phố Yên Bái hướng tới nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả

Ngày đăng 07/07/2020
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 75% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Chính phủ quy định dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam

Ngày đăng 07/07/2020
Ngày 01/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 06/07/2020
Bài viết đề cập đến một số nét lớn trong kết quả cải cách hành chính, những khó khăn, thách thức và định hướng cho giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với những mục tiêu kỳ vọng về cải cách hành chính. Khác với giai đoạn 2001-2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đưa trở lại nội dung cải cách thủ tục hành chính như một trong 6 trụ cột của cải cách hành chính nhà nước. 10 năm thực hiện cải cách hành chính vừa qua là một hành trình của nỗ lực với những kết quả và còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.