Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan

Ngày đăng: 21/04/2024   09:21
Mặc định Cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan, trước ngày 15/5/2024.

​​​​​Ảnh minh họa: VGP

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 2610/VPCP-TCCV ngày 19/4/2024 về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung văn bản nêu rõ: Ngày 10/4/2024, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 777/KH-ĐGS và văn bản số 778/KKH-ĐGS về Kế hoạch làm việc tại một số bộ, ngành, địa phương phục vụ giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Bộ: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Kiên Giang trong danh sách của Đoàn Giám sát phối hợp chặt chẽ, kịp thời, tham gia đầy đủ, đúng thành phần, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tài liệu, báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” theo kế hoạch làm việc tại văn bản số 777/KH-ĐGS và văn bản số 778/KH-ĐGS nêu trên của Đoàn Giám sát.

Các bộ, cơ quan cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu tại Thông báo số 114/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 08/12/2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, gửi ​​​Bộ Nội vụ trước ngày 10/5/2024 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan, trước ngày 15/5/2024.

​​​Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, thẩm định để các bộ, cơ quan hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2024.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin cần thiết, trao đổi, làm rõ các vấn đề Đoàn Giám sát quan tâm trong quá trình giám sát.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với​​​​ Bộ Nội vụ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tập trung vào những nội dung về phân cấp, phân quyền; trách nhiệm của từng chủ thể quản lý lưu trữ

Ngày đăng 24/05/2024
Giải trình, làm rõ nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tập trung vào những nội dung về phân cấp, phân quyền; phân định cụ thể, rành mạch, phù hợp với yêu cầu, chức năng cụ thể và nhiệm vụ, chức năng của từng cấp, từng ngành và tính chất đặc thù của một số ngành như Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, nhưng vẫn bám sát tính chất, đặc thù của hoạt động lưu trữ; đồng thời bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy cũng như trách nhiệm của từng chủ thể quản lý lưu trữ. 

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 24/05/2024
Sáng 24/5/2024, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chưa thực sự quyết liệt sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 23/05/2024
Ngày 23/5/2024, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin thêm về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực Nội vụ được đại biểu Quốc hội quan tâm

Ngày đăng 23/05/2024
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5/2024, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Theo đó, nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực Nội vụ được đại biểu Quốc hội quan tâm. 

Đảm bảo kinh phí về chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024

Ngày đăng 23/05/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 đảm bảo các quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập; kinh phí về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.