Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Công đoàn Viên chức đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 02 hội thi lớn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng: 28/04/2023   10:18
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 27/4/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 14, Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thái Hòa

Theo báo cáo tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 61 công đoàn trực thuộc (25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 36 công đoàn cơ sở); quản lý 83.387 đoàn viên sinh hoạt tại 645 công đoàn cơ sở (56 công đoàn cơ sở là doanh nghiệp); phối hợp với liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoạt động 61 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với trên 200.000 đoàn viên ở trên 3.000 công đoàn cơ sở.

Đoàn viên thuộc CĐVCVN hầu hết là những người được đào tạo cơ bản, có trình độ và kinh nghiệm công tác, có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, là người trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác tham mưu, xây dựng, hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn thi hành, triển khai, giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật; Luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị, của ngành, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 2 hội thi lớn trong toàn hệ thống công đoàn viên chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực... Hoạt động này đã thực sự góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam và xã hội về cải cách hành chính, về tinh thần phục vụ Nhân dân. Đồng thời là dịp để biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt, tổng hợp những sáng kiến, ý tưởng hay để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Các đội thi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, những "nét mới" trong thực hiện cải cách hành chính để hỗ trợ tốt hơn cho công việc tại cơ quan đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thái Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2018-2023. Trước đó, cũng tại Hội nghị đã bầu bổ sung 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: Đồng chí Dương Viết Đoàn, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 02/06/2023
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Bài viết làm rõ hơn cơ sở pháp lý và những giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về CBCCVC với 20 bộ, ngành và 60 địa phương

Ngày đăng 01/06/2023
Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 20/5/2023, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với 20 bộ, ngành và 60 địa phương.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/05/2023
Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm(1). Việc triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thực hiện mô hình mới.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 05/05/2023
Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 169/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày đăng 04/05/2023
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng, kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT.