Hà Nội, Ngày 29/05/2022

Tuyên Quang triển khai học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 11/05/2022   10:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/5/2022, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững".
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hội nghị được trực tuyến từ Trung tâm hội nghị tỉnh tới 170 điểm cầu, gồm các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 138 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; về xây dựng nền hành chính nhà nước (tổ chức bộ máy chính quyền nhà nước, ra sức cải cách nền hành chính quốc gia; công chức, viên chức chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, đề cao đào tạo công chức, đào tạo nghề nghiệp và siết chặt kỷ luật công vụ; xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ; vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực hiệu quả); và những câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn vừa qua đã luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đồng lòng thực thiện, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang phát triển, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tuy nhiên, cải cách thủ tục hành chính chưa tạo động lực mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính còn có bất cập. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.

Tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và sử dụng được trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt từ 86% trở lên; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Tuyên Quang nằm trong nhóm 25 các tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước; thu hút đầu tư được khoảng 45.000-50.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 15.000-20.000 tỷ đồng.

Định hướng đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; 100% cơ sở dữ liệu dùng chung chuyên ngành được kết nối, chia sẻ trong toàn tỉnh và với các cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa

Ngày đăng 18/05/2022
Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với công việc, với đồng chí, đồng nghiệp

Ngày đăng 23/05/2022
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhất quán với quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi “đạo đức là gốc”(1), với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”(2); Người cách mạng có đạo đức phải ra sức rèn luyện, vì “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(3) và phải “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”(4).

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2890 - 19/5/2022)

Ngày đăng 16/05/2022
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã có những đóng góp nổi bật trong việc xác lập nền tảng tư tưởng của Đảng và sự kế thừa, phát triển của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/05/2022
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của Người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội, với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, trong sạch, liêm khiết, giữ được tín tâm trong lòng dân.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/05/2022
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.