Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 12/05/2021   10:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc họp khẩn để chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 10/5/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các thành viên, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong thời gian vừa qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ đã được Thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị thuộc, trực thuộc, các đoàn thể của Bộ chủ động nắm bắt nhanh tình hình, chỉ đạo quyết liệt kịp thời, có hiệu quả; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ. Đặc biệt, đã kích hoạt, khởi động chế độ báo cáo nhanh trước 16h00 hàng ngày.

Lãnh đạo Bộ đánh giá cao và biểu dương ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc quán triệt, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của địa phương.

Để chủ động phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các tổ chức đoàn thể của Bộ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

1. Thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc quyết liệt, có hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Nội vụ và Thành phố Hà Nội.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Bộ trưởng và Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ nếu để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch.

2. Bám sát các kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 1458/KH-BNV ngày 20/3/2020 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1904/BNV-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3. Không được tổ chức các chuyến đi công tác địa phương nếu không được sự đồng ý của Bộ trưởng. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì số người tham gia bảo đảm không quá 20 người; đồng thời phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Giao Thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện cụ thể của đơn vị trong thời gian này, chủ động quyết định hình thức làm việc phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo phòng, chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được cấp có thẩm quyền giao.

5. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin chủ động đề xuất và thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin để truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ biết được công tác chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Nội vụ và Thành phố Hà Nội một cách nhanh chóng, chính xác. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời công khai các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng hoặc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

6. Văn phòng Bộ (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch)

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ để hỗ trợ việc kiểm tra thân nhiệt người ra vào trụ sở cơ quan Bộ đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác phòng, chống dịch của Bộ.

- Chủ động đề xuất mua sắm tài sản, trang thiết bị phòng, chống dịch để bảo đảm không bị động, bất ngờ, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề xuất chi bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các báo cáo khác theo quy định trước 16h00 hàng ngày./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo và gặp mặt phóng viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2021
Chiều ngày 18/6/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Bộ Nội vụ: 04 ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 17/06/2021
Ngày 16/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2900/TB-BNV về danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của công chức chuyên ngành văn thư thời điểm trước và sau ngày 01/8/2021

Ngày đăng 16/06/2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, từ ngày 01/8/2021, chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành văn thư.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 16/06/2021
Sáng ngày 16/6/2021, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí được cấp có thẩm quyền giao.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 16/06/2021
Ngày 15/6/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 71-CV/BCSĐ triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (Kết luận số 07-KL/TW). Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị: