Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước

Ngày đăng: 13/04/2021   05:28
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 13/4/2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước để rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Tạp chí.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; một số công chức của Văn phòng Bộ; lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tạp chí và đại diện Công đoàn Tạp chí.

Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Trần Nghị báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ được giao của Tạp chí.

Tại buổi làm việc, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Trần Nghị đã báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ được giao của Tạp chí.

Theo Quyết định số 2638/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có các chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Bộ trưởng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước;

Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Bộ Nội vụ và Luật Báo chí; tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các chuyên đề, đặc san phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; phối hợp với các đơn vị của Bộ tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm tài liệu, thông tin, sách nghiệp vụ phục vụ công tác tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện lớn của Bộ và ngành Nội vụ. Thực hiện và tham gia nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ…

Hiện nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước đang duy trì hai ấn phẩm Tạp chí in và Tạp chí điện tử với 07 chuyên mục chính là: Chính trị - Thời sự; Cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền địa phương; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghiên cứu - Trao đổi; Thực tiễn - Kinh nghiệm và Nhìn ra thế giới.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Tạp chí và lãnh đạo các đơn vị cấu thành Tạp chí đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển Tạp chí nói riêng và công tác báo chí của Bộ nói chung, đáp ứng tốt yêu cầu thông tin, truyền thông về các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ trong thời gian tới để Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và tập thể lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; giúp lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ nădm bắt thông tin, dư luận xã hội về chất lượng, hiệu quả chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ để Bộ kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng văn bản cũng như công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, Tạp chí là diễn đàn khoa học của Bộ và ngành Nội vụ, thường xuyên đăng tải các bài viết mang tính chất nghiên cứu, đề xuất hoặc trao đổi về các chính sách, các cơ chế của Đảng và Nhà nước.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, trách nhiệm mới, Tạp chí Tổ chức nhà nước không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền và diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, mà còn phải chủ động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ của Bộ và Ngành, phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, đồng thời đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thứ trưởng tin tưởng rằng, Tạp chí sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hợp lực nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, xứng tầm là diễn đàn khoa học học của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của Tạp chí, ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị của Tạp chí và Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, trong phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng của Tạp chí Tổ chức nhà nước thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Bộ trưởng cơ bản ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tạp chí và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tạp chí.

Để phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng chỉ đạo Tạp chí cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao năng lực quản lý báo chí của đội ngũ lãnh đạo; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Tạp chí và xây dựng mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí có đủ trình độ, uy tín để nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí, đảm bảo tính chuyên nghiệp, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ, cũng như bám sát thực tế ở địa phương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hai là, lưu ý đẩy mạnh xã hội hóa báo chí theo hướng đa dạng. 

Ba là, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kỹ và sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Bộ Nội vụ để tuyên truyền vừa theo chiều rộng của các nội dung mới, vừa theo chiều sâu các lĩnh vực liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ; chú trọng tuyên truyền việc tiếp tục triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các hoạt động và vai trò của Bộ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Bốn là, chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để việc thông tin, tuyên truyền luôn đảm bảo tính thời sự, chính xác, trung thực. Ban Cán sự đảng Bộ và Bộ trưởng sẽ có chỉ đạo để các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp cung cấp thông tin chính thống cho Tạp chí để Tạp chí tuyên truyền đảm bảo tính chính xác, định hướng dư luận.

Năm là, giao Tạp chí chủ trì tổng hợp các thông tin báo chí hàng ngày liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, phối hợp cùng Văn phòng Bộ để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Sáu là, giao Tạp chí chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án thành lập báo điện tử của Bộ, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ số hiện nay./.

Quang cảnh buổi làm việc

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo phát biểu tại buổi làm việc.

 

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 14/05/2021
Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 14/05/2021
Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng 10/05/2021
Sáng ngày 10/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.