Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 15/01/2021   05:30
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 xác định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày 23/5/2021. Bộ Nội vụ được giao xây dựng 03 văn bản liên quan đến công tác bầu cử gồm: 1) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 2) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 3) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tất cả các văn bản đã được ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử ngay từ bây giờ cho đến tổng kết công tác bầu cử.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng đã công bố Quyết định số 36/QĐ-BNV ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định số 37/QĐ-BNV ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các thành viên là đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ; xem xét thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của Bộ Nội vụ; thảo luận, xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử theo thẩm quyền của Bộ Nội vụ.

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 28 thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, do Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng làm Tổ trưởng. 

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai công tác bầu cử và các tài liệu có liên quan theo chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp, các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Ánh Dương trình bày dự thảo Phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc; dự thảo Kế hoạch tổng thể về công tác bầu cử của Bộ Nội vụ.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác bầu cử, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Ánh Dương đã trình bày dự thảo Phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc; dự thảo Kế hoạch tổng thể về công tác bầu cử của Bộ Nội vụ.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, đề nghị Vụ Chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để tham mưu cho lãnh đạo Bộ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, gửi ý kiến đóng góp liên quan tới công tác bầu cử theo tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là, nghiên cứu, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Ba là, giao Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương, Văn phòng Bộ chủ động xây dựng kế hoạch về dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử để báo cáo Bộ Tài chính.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ về phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Kế hoạch tổng thể về công tác bầu cử để thống nhất các vấn đề cần thực hiện; tổ chức buổi tập huấn chung cho các thành viên Ban Chỉ đạo về một số nội dung cần lưu ý trong công tác bầu cử./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/03/2021
Sáng ngày 02/3/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đối với đồng chí Trần Lưu Trung, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Ngày đăng 02/03/2021
Chiều ngày 01/3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Bộ Nội vụ: Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021 

Ngày đăng 26/02/2021
Sáng ngày 26/02/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác tháng 02/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2021.

Ngày mai sẽ diễn ra "Hội thảo khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021" do Bộ Nội vụ chủ trì

Ngày đăng 25/02/2021
Ngày mai 26/02/2021, Bộ Nội vụ (MOHA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trường Đại học New South Wales - Australia (KRI&UNSW) và Quỹ Phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức Hội thảo năm 2021 với chủ đề: “Năng lực nhà nước về Phát triển quốc gia thời kỳ hậu Covid 19: Cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN”

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Bảo đảm việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất

Ngày đăng 25/02/2021
Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.