Hà Nội, Ngày 28/05/2020

Quy hoạch, bồi dưỡng thường xuyên

Ngày đăng: 06/03/2020   04:06
Mặc định Cỡ chữ
Để từng bước nâng cao, hướng tới bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nữ cần được tiến hành thường xuyên, dài hạn, chú trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn cho cấp cơ sở; cần quy định cụ thể việc bố trí, sắp xếp danh sách bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử, nhằm khắc phục tình trạng bố trí nhiều ứng cử viên nữ trong cùng một danh sách, sắp xếp ứng cử viên nữ cùng danh sách với các ứng cử viên quá chênh về trình độ học vấn, chức vụ…

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, nhất là đối với các vùng nông thôn, miền núi. Bình đẳng giới là nguồn lực và dư địa cho sự phát triển và hoàn thiện xã hội. Đây là sự bình đẳng trên phương diện quyền lực nên có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vì vậy, các cấp hội phụ nữ cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong tầng lớp phụ nữ để ủng hộ các nữ ứng cử viên.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ hai, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nữ cần được tiến hành thường xuyên, dài hạn, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho cấp cơ sở. Đối với công tác bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng tiếp xúc cử tri (TXCT) cho các ứng cử viên, không nên chỉ tiến hành trước mỗi đợt bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND các cấp mà nên trở thành một kỹ năng thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ nguồn, lồng ghép trong các chương trình tập huấn khác của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội Phụ nữ các cấp.

Thứ ba, trong các văn bản hướng dẫn về bầu cử, về công tác tổ chức hội nghị TXCT vận động bầu cử, nên quy định cụ thể hình thức tổ chức hội nghị TXCT đối với người tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (tổ chức riêng hay lồng ghép? Lồng ghép đến cấp nào?...) nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả của hội nghị TXCT, đồng thời bảo đảm cho các nữ ứng cử viên (nhất là những chị em được giới thiệu tham gia ứng cử theo cơ cấu, công tác tại cơ sở) tự tin, không bị áp lực khi trình bày Chương trình hành động nếu trúng cử. Cần quy định cụ thể việc bố trí, sắp xếp danh sách bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử, nhằm khắc phục tình trạng bố trí nhiều ứng cử viên nữ trong cùng một danh sách; sắp xếp ứng cử viên nữ cùng danh sách với các ứng cử viên quá chênh về trình độ học vấn, chức vụ…

Thứ tư, trong công tác bầu cử đại biểu HĐND, trước hết phải đổi mới công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu. Việc lựa chọn bầu cử đại biểu HĐND không nên nặng về cơ cấu, nhất là cơ cấu mang tính hình thức, mà nên coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, tâm huyết với hoạt động của HĐND, có năng lực đóng góp vào hoạt động của HĐND, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Thực tế cho thấy, có những đại biểu có đạo đức, phẩm chất tốt nhưng lại thiếu năng lực đóng góp vào những hoạt động chung của HĐND. Mặt khác, cũng có người cả năng lực và phẩm chất đều tốt nhưng lại không có điều kiện hoạt động HĐND. Do đó, cần đặc biệt chú ý tiêu chuẩn của đại biểu “Có năng lực đóng góp vào hoạt động của HĐND, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu”.

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, bảo đảm cơ cấu đại biểu đại diện là phụ nữ vừa là một quá trình phấn đấu của các cơ quan dân cử, vừa là một yêu cầu đặt ra từ thực tiễn và đặc biệt từ đòi hỏi của cử tri đối với cơ quan đại diện cho mình.

Thứ năm, quy định chế độ sinh hoạt định kỳ để nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu HĐND, định kỳ hàng năm, mỗi đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND với cử tri nơi mình được bầu. Đây là việc phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với đại biểu dân cử, buộc mỗi đại biểu phải hoạt động tốt hơn, có trách nhiệm hơn trước xã hội và cử trị. Đồng thời, thể hiện đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ là “người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương”. Từ đó chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thuộc trách nhiệm của người đại biểu, thể hiện đầy đủ quyền hạn của mình trên các lĩnh vực hoạt động của người đại biểu HĐND. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung việc khen thưởng đối với đại biểu HĐND.

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu bằng nhiều hình thức. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu, nhất là các kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc cử tri, giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, chất vấn, phản biện; kỹ năng thẩm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác xây dựng dự toán, quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước... cho đại biểu HĐND. Trên cơ sở đó, biên soạn thành tập tài liệu về kỹ năng hoạt động của HĐND, giúp đại biểu tăng cường vai trò của mình tại các kỳ họp HĐND. Đặc biệt, các hội nghị tập huấn về các chế độ, chính sách, pháp luật của các ngành phải có thành phần đại biểu HĐND.

Thứ bảy, mỗi nữ đại biểu HĐND cần chủ động nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định. Cần tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND; thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để giúp HĐND ban hành nghị quyết đúng đắn, bảo đảm phù hợp thực tiễn địa phương. Tăng cường TXCT để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND và khẳng định vị thế của phụ nữ trên cương vị công tác, thực sự là đại biểu đại diện của nhân dân./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nỗ lực khẳng định năng lực, đạo đức

Ngày đăng 13/03/2020
Để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND, bên cạnh nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm tăng tỷ lệ nữ cấp ủy trong các cơ quan, lãnh đạo ngành, địa phương và nữ đại biểu HĐND; đổi mới cơ cấu nữ đại biểu HĐND… Điều quan trọng hơn cả, bản thân phụ nữ phải khẳng định được năng lực, đạo đức để được giới thiệu ứng cử đại biểu, được trúng cử và thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm của mình khi đã tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Ngày đăng 12/03/2020
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng truyền thống vẻ vang: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Ðảm đang. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Ngày đăng 10/03/2020
Để hoàn thành cùng một nhiệm vụ, cùng khối lượng công việc, trước yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội cũng như cử tri, nam giới nỗ lực một thì nữ giới phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể đảm đương tốt vai trò của mình và được thừa nhận. Khẳng định điều này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, để nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ, trong đó có nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế về bình đẳng giới nhằm tạo cơ sở pháp lý và bộ máy triển khai các biện pháp nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Cán bộ nữ tài năng không phụ thuộc vào quyền bình đẳng

Ngày đăng 09/03/2020
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: Phụ nữ hoàn toàn đủ năng lực để làm việc tốt mà không cần phụ thuộc vào quyền bình đẳng, hay sự đảm bảo về số lượng.

Việt Nam tích cực thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Ngày đăng 05/03/2020
Ngày 04/3/2020, Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Nhóm không chính thức các đại sứ về bình đẳng giới và Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2020.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.