Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Ngày đăng: 24/10/2021
Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc Phỏng vấn sau đây với bà Phạm Thị Thanh Trà- Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới này trong Dự thảo Luật sửa đổi.