Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày đăng: 29/03/2024   10:24
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026).

Toàn cảnh Lễ phát động

Tham dự Lễ phát động có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và các ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH 63 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay từ những năm tháng đầu giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948): "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất"; đến nay phong trào thi đua đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền Tổ quốc.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 ngày 05/02/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi đua, khen thưởng; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các ban, bộ, ngành, địa phương và Nhân dân trong xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” với một số trọng tâm cụ thể.

Thứ nhất, các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, với bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ, giá trị cho Quốc hội; nỗ lực phấn đấu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Thứ hai, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân hãy đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện kế hoạch lập pháp tổng thể mang tính định hướng của cả nhiệm kỳ; hoạt động giám sát thiết thực, hiệu quả; quyết định các vấn đề quan trọng đúng, trúng và sát; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ ba, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các bộ, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa phong trào thi đua cho sát thực, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào. Tuyên truyền thường xuyên về các hoạt động của Quốc hội và những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Thứ năm, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung đề ra của phong trào thi đua; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với sự chung sức, đồng lòng của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại Lễ phát động, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu, thể hiện quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngày 06/01/1946, sau 4 tháng kể từ khi giành được độc lập, Nhà nước đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Quốc hội khóa I. Từ đó, ngày 06/01 trở thành Ngày Truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, với 15 khóa, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, ngày càng khẳng định vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dù ở thời kỳ nào, trong hoàn cảnh nào, Quốc hội Việt Nam luôn nói tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân, phát huy trí tuệ của cả dân tộc, cùng chung sức xây dựng và phát triển đất nước. Hướng tới mốc kỷ niệm lịch sử 80 năm kể từ Tổng tuyển cử đầu tiên, Đảng đoàn Quốc hội đã có chủ trương từ sớm, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Bí thư cũng có thông báo chính thức về việc tổ chức trọng thể chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử, là một trong những dịp kỷ niệm lớn của cả nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), do Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm do Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Ban. Đồng thời, theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, lần đầu tiên công tác thi đua, khen thưởng khối Quốc hội được luật hóa.

Triển khai Luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với sự giúp đỡ của các cơ quan, đã nghiên cứu và ban hành Nghị quyết số 43/2024/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 về công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan của Quốc hội. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng của khối Quốc hội, do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng. Do đó, nhân dịp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm tích cực triển khai các công việc theo kế hoạch, tập trung vào 5 trọng điểm của phong trào thi đua. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, với bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ, giá trị cho Quốc hội; nỗ lực phấn đấu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân hãy đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện kế hoạch lập pháp tổng thể mang tính định hướng của cả nhiệm kỳ; hoạt động giám sát thiết thực, hiệu quả; quyết định các vấn đề quan trọng đúng, trúng và sát; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào. Tuyên truyền thường xuyên về các hoạt động của Quốc hội và những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung đề ra của phong trào thi đua./.

Theo: quochoi.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ rõ "3 tăng cường", "5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

Ngày đăng 24/04/2024
“Chuyển đổi số đã "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ đạo “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số.

Tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính; làm tốt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 24/04/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục nâng cao hơn nữa các chỉ số về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính. Làm tốt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định

Ngày đăng 23/04/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo yêu cầu ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Ngày đăng 22/04/2024
Chiều 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội.

Khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan

Ngày đăng 20/04/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan, trước ngày 15/5/2024.