Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 là đòn bẩy hết sức hiệu quả để Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững

Ngày đăng: 25/03/2024   11:24
Mặc định Cỡ chữ

Trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 25/3/2024 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trong năm 2023, HĐND Thành phố đã thông qua 25 nghị quyết triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, là đòn bẩy hết sức hiệu quả để Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Trình bày tham luận về những kết quả nổi bật của HĐND Thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố và sự điều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, sự phối hợp tham mưu của các sở, ngành, địa phương, các chính sách của Thành phố thích nghi với sự thay đổi, tận dụng cơ hội mới của nền kinh tế thế giới đang đi đúng hướng và phát huy tác dụng. Nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hồi phục một cách ổn định, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. 

Năm 2023 cũng là năm có dấu ấn quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 là nhiệm vụ trọng yếu của toàn hệ thống chính trị Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động tham mưu chuẩn bị trước các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngay khi Quốc hội vừa thông qua để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; HĐND Thành phố ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trong năm 2023, HĐND Thành phố đã tổ chức 05 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề) và thảo luận, thông qua 249 nghị quyết, trong đó có 25 nghị quyết triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Có thể nói, việc thông qua và triển khai các nghị quyết của HĐND Thành phố để thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 là đòn bẩy hết sức hiệu quả để Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững. Nhiều nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực ngay sau khi triển khai. 

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, các cơ chế, chính sách đặc thù đang dần phát huy giá trị thực tiễn, lãnh đạo Thành phố đã và đang tập trung triển khai các nội dung để đưa cơ chế chính sách vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tiếp tục cùng đồng hành với UBND Thành phố phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác tham mưu ban hành Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 nhằm sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mà Quốc hội giao cho Chính phủ, bộ, ngành quy định.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác tham mưu, trình HĐND Thành phố, UBND Thành phố xem xét, quyết định các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của mình; tập trung giải pháp thực hiện các nghị quyết của HĐND Thành phố để thực hiện thành công các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã giao cho Thành phố Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận của người dân, hạn chế những vấn đề tiêu cực, đồng thời phát huy quyền giám sát của Nhân dân. 

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân bằng nhiều kênh thông tin nhằm đảm bảo quyền và lợi ích thiết thực cho người dân…./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách

Ngày đăng 24/04/2024
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Từ đó đã mang lại hiệu quả trong xử lý công việc, tránh chồng chéo, giảm chi từ ngân sách Nhà nước.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 20/04/2024
Ngày 19/4/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 ngày 15/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Ngày đăng 18/04/2024
Ngày 17/4, Bộ Tư pháp họp thẩm định Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/04/2024
Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết và những vấn đề đặt ra nếu vận dụng chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng thành công chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.