Hà Nội, Ngày 03/12/2022

TP Hồ Chí Minh: Thi tuyển nhiều vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Ngày đăng: 30/09/2022   10:36
Mặc định Cỡ chữ
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 3461/KH-UBND thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt. 

Theo đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Ban An toàn giao thông (Phó Chánh Văn phòng); Sở Giáo dục và Đào tạo (Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Quang Trung, Trường THPT An Nghĩa); Sở Y tế (Giám đốc Bệnh viện Mắt); Sở Công Thương (Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý năng lượng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ); Viện Nghiên cứu phát triển (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội Thành phố); UBND huyện Hóc Môn (Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường).

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển thực hiện: thông báo công khai về chỉ tiêu, chức danh thi tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển; hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ; thành lập Hội đồng thi tuyển; tổ chức thi tuyển và báo cáo kết quả thi tuyến theo yêu cầu tại Kế hoạch này./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng 25/11/2022
Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết đánh giá thực trạng sắp xếp, tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Công bố Quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Ngày đăng 29/11/2022
Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao. 

Cần Thơ: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội

Ngày đăng 16/11/2022
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 15/11/2022 về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội.

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Ngày đăng 09/11/2022
Ban Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đến năm 2050, Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước

Ngày đăng 09/11/2022
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.